Božidar Djurica, intervju

G. Božidar Djurica, zdravilec In avtor štirih knjig o življenjsko-kozmični energiji…Zdravi tudi izven meja Slovenije, knjige so izšle v več jezikih, dostopne so v knjigarnah, knjižnicah In preko interneta.

STE ZDRAVILEC IN AVTOR ŠTIRIH KNJIG O ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNI ENERGIJI. NAM LAHKO POVESTE O KATERI ENERGIJI GOVORITE?

Življenjsko-kozmična energija je v grobem povedano pravzaprav gorivo za vsak živ organizem. O tej energiji ljudje razmišljajo, presojajo, eksperimentirajo že najmanj tri do štiri tisoč let. V Indiji, na Kitajskem in na Japonskem so ugotovili, da obstoja nek fluid, neko energetsko stanje v našem organizmu, da naši organi in sistemi funkcionirajo pravilno. To stanje so le predvidevali. Nekje pred 200 ali 300 leti pa je nastopilo obdobje tajnih in javnih društev, ki so poskušala dokazati, da srno mi bitja svetlobe. Svetlobo so pojmovali kot izmenjavo kisika in ogljikovega dioksida, kar je bil sicer napredek za to obdobje, da so lahko definirali kaj človek potrebuje za življenje. Po tem obdobju so ljudje pojmovali, da lahko živimo od sonca, vendar tudi to ni zadostovalo. Znanstvenik Wilhelm Reich, kije živel v Ameriki v začetku prejšnjega stoletja je poskušal to energijo ujeti. Sončno svetlobo, t. i. Orgonsko energijo je lovil v omare – zaboje, v katere je polegel depresivne paciente, ki so se potem boljše počutili. Razvoj je šel naprej, preko bioorgonomije in ostalih naukov zahodne civilizacije, hermetizma in alkemizma, ko so dognali, da ni sonce glavni faktor za naše življenje, temveč, da obstaja neki potencial, sonce neskončnih možnosti v središču vesolja, ki pošilja na Zemljo energijo, ki jo mi uporabljamo za svoje zdravje. Sam sem več kot 40 let študiral vse religijske in ezoterične tehnike in prišel do zaključka, da je energija, ki daje življenje na Zemlji univerzalna. In glede na dejstvo, da je ta energija univerzalna, mora obstajati vsepovsod. Dognal sem, da  imamo to energijo na Zemlji. Ta energija jev naši atmosferi, kot imamo na voljo kisik, ki ga nenehno uporabljamo, tako imamo tudi to energijo. Ta energija je formirana tako, da vesolje vpliva na Zemljo, Zemlja pa pogojuje življenje, saj so fizična telesa živih organizmov prilagojena za življenje na Zemlji. Na osnovi tega sem energijo, ki je potrebna vsem živim bitjem poimenoval življenjsko-kozmična energija.

ZNANOST NAS UČI, DA ŽIVIMO OD HRANE, KI JO ZAUŽIJEMO, VENDAR SE VSVETU POJAVLJAJO PRIMERI LJUDI, KI NE JEDO. PRAVIJO, DA ŽIVIJO OD PRANE. KAKO JE TO MOGOČE?

Slovenija je dežela, ki ima možnost to spoznati, nekaj ljudi že več let živi brez hrane, tudi gospa Jasmuheen iz Avstralije je večkrat predavala v Ljubljani in poskušala ljudem dopovedati, da hrana ni glavni vir našega obstoja. Obstajajo primeri, ko ljudje po 5, 6 let zelo pomanjkljivo jedo. Primer 16- letnika iz Švice, ki je sicer učenec Tibetanskih kultur, 6 mesecev ne je in ne pije, pa vsi vemo, da je pijača nujno potrebna, saj sestavlja 70 – 80% telesa. Težava je v tem, da gre tukaj za dve različni zadevi. Energija o kateri jaz govorim, katero jaz uporabljam za zdravljenje, je energija, katera omogoča, da  živa bitja obstojajo, medtem ko je hrana potrebna zaradi funkcionalnega delovanja človeškega organizma in se uporablja za vse tiste dele človeškega organizma, kateri rabijo energijo kot so npr. mišice. Če pa organizem prilagodimo z mantrično-meditacijskim sistemom in se s fizičnimi aktivnostmi pretirano ne ukvarjamo,je hrana malo potrebna.

TO JE NOVO POJMOVANJE ENERGIJE POTREBNE ZA ŽIVLJENJE. KAKO NAJ BI JO NAŠE TELO SPREJEMALO?

Najprej je treba razumeti, kako naše telo funkcionira. V učbenikih to ni pravilno predstavljeno, prav tako so naši pogledi na delovanje telesa napačni. Ko nek organizem sprejme življenjsko-kozmično energijo, okrog sebe ustvari energetsko polje, katero ga ščiti pred delovanjem škodljivih energij iz okolja (živih organizmov, zemeljskih in drugih izvorov). Ker telo življenjsko-kozmično energijo nujno potrebuje, se skozi auro ali bioenergijsko polje ustvarja prehod, ki ga nekateri imenujejo točke odpiranja In skozi te odprtine ta energija prihaja v človeški organizem. Te odprtine so bolj znane kot čakre. Čakre so posledica preboja življenjsko-kozmične energije, ki nam je nujno potrebna za življenje. Preko čaker pride življenjsko-kozmična energija skozi bioenergijsko polje do organa, ki jo potrebuje. Naj bi obstojalo okrog 70 čaker, od teh je 7 glavnih, brez katerih bi organizem težko sploh obstojal. Takšna je pot direktnega sprejemanja življenjsko-kozmične energije iz okolja. Mi smo potopljeni v to energijo, življenjsko-kozmična energija ne prihaja jz nekega izvora, nahaja se tu okrog nas. Če bi bili odvisni od npr. samo od sonca ali svetlobe, ljudje ne bi mogli funkcionirati ponoči ali delati v jamah.

KAKO PA POTEKA PRETVORBA TE UNIVERZALNE ENERGIJE?

Univerzalna energija pomeni širok spekter oblike energije. Če na primer na grobo primerjamo naše fizikalne energije, so le te uokvirjene v modele zato, da bi lahko matematično dokazali njihov obstoj in jih uporabili. Univerzalna energija ni uokvirjena. Svetloba je na primer elektromagnetno valovanje na nekem omejenem področju (3.600 do 8.200 na -10), univerzalnost pa pomeni, da  energija niha od 0 do ∞ in od 0 do -∞ . Človek spontano jemlje iz te univerzalnosti tisto energijo, ki jo potrebuje, kot je zrak sestavina različnih plinov, mi pa črpamo samo kisik. Tisti, ki vidijo čakre, lahko to zelo nazorno definirajo. Korenska čakra ima po indijskih razlagah 4 lotosove liste ‚ ki predstavljajo 4 vrtince, 4 glavne energije. Se pravi, da za človeško prizemljitev potrebujemo malo različnih energij, medtem ko je temenska čakra predstavljena z 9981imi lotosovimi listi, kar pomeni, da možgani potrebujejo ogromno različnih energij iz okolice. Število energij se po čakrah navzgor veča, preskok je večji od srčne čakre navzgor, kar pomeni, da imajo višje ležeče čakre več duhovnega pomena kot zemeljskega (fizičnega) In zato rabijo več različnih energij.

ČE PUSTIMO MALCE ENERGIJO, KAKO PA BI OPISALI DUŠO V ČLOVEKU?

Tudi duša je precej podrobno opisana v mojih knjigah o življenjsko-kozmični energiji. Duša je kot sistemski operater. Ona je tista, ki odloča tudi o spočetju. Nista moški In ženska tista, ki odločata. Odloča duša otroka In s spojitvijo ženske In moške spolne celice prihaja do formiranja genetskih zapisov na kromosomih, koso ustvarjeni vsi programi, katere duša vodi od spočetja do rojstva. Glavno vlogo prí tem igra mati, ki s pomočjo prilagoditve svojega telesa In energetskega sistema postopke razvoja prenaša od zarodka na otroka. Ko se otrok rodi, duša nadaljuje s poveljevanjem. Vsaka kreacija na Zemlji mora izpolniti en pomemben pogoj In to je pogoj dualizma, ki določa, da lahko funkcionira samostojno, In sicer v sklopu z zakoni narave. Ko se otrok rodi, nastopi spoznavanje oklice, učenje, izobraževanje, pridobivanje izkušenj… Na ta način se oblikuje ego. Na osnovi ega se človek odloča In deluje, duša pa upravlja tiste dele, ki so podzavestni In poveljujejo egu. Glavni organizator oziroma procesor so možgani, ki vse nadzorujejo In preko nadzora dajejo povelja za vse funkcije. Preko genetskih zapisov In aktiviranja možganov, ki jim poveljujeta duša in ego torej funkcionira naš organizem. Če povzamemo; duša je pametno vodilo, ki povzroča, da organizem z določenim genetskim zapisom funkcionira in vsaka celica v človeškem organizmu nosi isti genetski zapis.

LAHKO PRESODITE KAKŠNO DUŠO IMA KATERI ČLOVEK?

Tu gre za večdimenzionalni sistem energetske tvorbe, katero ljudje na fizičnem nivoju težko dojamemo. Pri duhovnosti ne obstajata dve zemeljski dimenziji: razdalja In čas, kar nas dosti bega. Ko se otrok rodi, je njegova duša čista In zato so zločini storjeni otrokom, najhujši. Formiranje različnih lastnosti, nagnjeni (npr. skrb za bolne, dominantnost,…) formira pri dušah prilepke, ki omogočajo, da se v našem organizmu formirajo programi za to določeno lastnost. Če se nekdo na primer nauči krasti, se tega dejanja ne bo posluževal, dokler se njegovi programi ne aktivirajo. Jaz delam tudi na nivoju duš, lahko zdravim duše ali vplivam na njih, v skrajno težkem primeru, pa tudi dobim odobritev, da dušo zamenjam, če obstoječa duša pacienta želi zapustiti fizično telo.

KAKO POMAGATI TELESU, DA SE ZNEBI NESKLADIJ, DA NI BOLNO?

To je pravzaprav razumevanje delovanja človeškega organizma na nivoju energij in s tem postane vse zelo preprosto. Če med pretokom energije, ki jo organizem potrebuje nastane ovira, se to izraža na bioenergijskem polju. Na mestih ovir nastane primanjkljaj energije ali je energije preveč. Če je pretok energije normalen, je tudi aura normalno oddaljena od telesa. Na osnovi meritev, ki jih izvajamo na tem nivoju energij se presoja kakšen je pretok, kje so nastale poškodbe in kje so vzroki za slaba stanja. Na bioenergetskern plašču postavimo diagnozo. Vzrokov za bolezni je ogromno. Največkrat je človek sam vzrok za bolezen, ker s pomočjo ega dovoli, da njegov imunski sistem oslabi, da se energetski zaščitni plašč zmanjša In tako podleže vplivom energij, ki škodljivo delujejo na organizem, katerim nekateri pravijo negativne energije. Merjenje je pri terapiji nujno potrebno. Pri zdravljenju sto energijo se najprej zdravijo vzroki in ne bolezen, zato gre za obratni postopek od medicinskega. Zaradi številnih vzrokov za bolezen se poškoduje energetsko telo, kar se s časom pokaže na fizičnem telesu kot bolezen, katero šele medicina zdravi. S postavitvijo diagnoze se omogoči, da se najprej ozdravi energetsko telo in $ tem se odstranijo vsi vzroki za bolezen. Pri terapiji se pacientova aura podaljša za 5 do 10-krat. Po 48. urah preverimo fizično telo, če je sprejelo novo energetsko stanje brez poškodb. Zatem preverimo vse funkcionalne sisteme, da ugotovimo koliko je morebiti kateri oslabljen, kateri organ je ostal brez energije in mu to energijo povrnemo. Tokrat postane imunski sistem razbremenjen In sposoben s pomočjo kanalizirane življenjsko-kozmične energije, da sam premaga bolezen. Imunski sistem je namreč sposoben premagati vse bolezni, tudi tiste, ki še za medicino veljajo kot neozdravljive, pa tudi tiste, za katere pravzaprav ne verno, da obstajajo. Človek se po dveh, treh terapijah povrne v normalno energetsko stanje in terapije niso več potrebne, počuti se prenovljen, kot da mu nič ni bilo. Pri hujših boleznih je za pacienta dobro sodelovanje medicine in terapevta. Terapevt lahko preko telefonskih kontrol vzdržuje pacientovo energijsko stanje, kar povzroči, da imunski sistem počasi sam obračuna z boleznijo. Po statističnih podatkih, ki jih imamo, predvidevam, da vsaj 80% bolnikov ne bi potrebovalo zdravniške pomoči, ker bi bilo treba odpraviti samo vzroke za slabo stanje, da bi pacienti okrevali.

KATERI SO VZROKI ZA BOLEZEN?

Če ima nekdo slabšo zaščito, je podvržen večjim vdorom zunanjih vplivov. V organizmu delujeta dve povelji: duša In ego, ki ponavadi ne sodelujeta, kot bi bilo potrebno. Če greste v mrazu ven pomanjkljivo oblečeni, prekršite naravni pogoj In je to lahko vzrok za bolezen. Ego ponavadi uporablja strah za zaščito, da ga ne bi premagal notranji jaz (duša) in tako uveljavlja svoj prav.

Obstajajo pa še faktorji človeškega izvora. Če je nekdo zloben, se njegova zloba prenaša in vnaša v auro drugih, še posebej je znan primer dominantnosti, ki poruši vse energetske sisteme okrog sebe. Pogost vzrok je vampirizem, s. katerim je krvničkam odvzeta energija, krvničke se lepijo na ožilje in človek zboli, v skrajnem primeru umira v halucinacijah. Pri gripi so znani primeri, da zboli le en član družine, kar pomeni, da je bil njegov obrambni sistem porušen in ga je virus napadel z lahkoto. To so neprogramirani vzroki za bolezni.

Obstajajo pa še programirani vzroki, ko določeni ljudje izdelajo program, da žrtvi izbran organ ne sprejema energije in v energetskem organizmu nastane luknja. Kot take najhujše vzroke oziroma programe poznamo urok, prekletstva, magijo in podobno, ki jih izvajajo v različnih krajih sebi primerno. Posebej znana je woodoo magija, čeprav je to religija, poznano je izvajanje šamanov, na primer sibirskih ali indijanskih, in podobno. Največkrat pa gre za zlobo, ko ljudje z nekimi magijskimi protokoli rušijo energetski sistem drugega in s tem onesposobijo obrambni sistem, zato človek zboli. Črna magija je bila v samem začetku razvoja uporabljana za zaščito (za dež, za zdravje živali, za obrambo pred sovražnikom in drugo). Pri nas je prisotno pojmovanje črna in bela magija, kar je pogosto definirano napačno. Če je magija puška In jo uporabljam za obrambo, je to bela magija. Če pa z isto puško ubijam ljudi na cesti, je to črna magija. Vpliv delovanja magije kot preprečitve prehajanja življenjsko-kozmične energije v telo je zelo huda oblika vzroka za bolezen.

NA SPLOŠNO VELJA, DA DOBRO VEDNO ZMAGA. ALI TO POMENI, DA DOBRI LJUDJE NE ZBOLIJO, DA JIM NIČ NE MORE DO ŽIVEGA?

Dobrih In slabih ljudi ni. Vsi smo enaki. Vsa nagnjenja so nadzorovana preko možganov in genetskih zapisov. Sami pa lahko razvijemo slabe ali humane lastnosti. Človek, ki razvije humane lastnosti, je še vedno lahko slab, in  obratno. Ljudje, ki se hočejo duhovno uveljavljati, to počno preko ezoteričnih tehnik, ki pa niso odgovorne za duhovno rast posameznika. Če preko ezoteričnih ved vlagate energijo v to, da boste nekega dne znani In  bogati, se v resnici nagibate k črni magiji. Če pa razvijate svoje sposobnosti v to, da premorete ogromno univerzalne ljubezni, potem greste proti beli magiji, proti delu terapevta. Človek lahko duhovno raste samo preko humanih lastnosti, ko slabe lastnosti preko genetskih zapisov blokira ter jih ne uporablja, ker jih tudi ne zna uporabljati.

NA KAKŠNIH NIVOJIH PA SE OBRAČUNAVA Z LJUDMI, KI NAPADAJO TAKO IMENOVANE ,,DOBRE DUŠE“?

Človek se odloči, da bo dobra duša. To je zaradi razvoja humanih kvalitet, ne more se zavedati dejstva, da je morda njegov najboljši prijatelj zloben in  da ga s svojim energetskim sistemom lahko privede do bolezni. Zato dobri ljudje najbolj nastradajo, ker se njihov ego ne zaveda, da mora imeti obrambni status. Zgodovinsko dober primer je Tibet. Kitajci so zasedli Tibet, ker Tibetanci niso imeli niti vojske niti policije. Dober človek je srčen, hoče pomagati vsakomur, in zaradi tega se mu lahko energetski sistem hitreje zruši, tako da zboli.

PREDAVATE, POUČUJETE TERAPEVTE, PIŠETE KNJIGE IN ZDRAVITE. VAŠE DELO JE USPEŠNO, KAR POTRJUJEJO TUDI MNOGI OZDRAVL JENI IN OZAVEŠČENI Z OHRANITVIJO SREČNEGA ŽIVLJENJA. KAKO IZVAJATE SVOJO ZDRAVILNO METODO?

Uporabljam sistem merjenje – transformacija – merjenje. To je sistem, ki nič ne skriva. Tudi v knjigah je vse zapisano. Biti zdravilec, pomagati drugemu, je precej zahtevno in odgovorno delo. Na žalost se nahajamo v nekem obdobju, ki omogoča marsikatero izkoriščanje teh zdravilnih, humanih potez posameznikov. V naši družbi še vedno ni uveljavljenih ezoteričnih zdravilnih, duhovnih tehnik, saj družba daje edini prav izključno medicini. Razlika je v tem, da medicina deluje na že razvito bolezen, duhovno razvit človek pa na vzrokih za bolezen, na razvoju ter odpravljanju le-teh. Merilna metoda, ki jo uporabljam, je inštrument, ki ga uporablja redko kdo in se imenuje intuitivni merilec. Na splošno so merilci znani že iz prvih človeških zapisov. Najpogosteje so se pojavljali v Egiptu, kjer se je razvilo nihalo. Ponekod so uporabljali tudi leskove veje, toda vsi so ugotavljali, da ti inštrumenti niso točni. Bistveno je, da vas ne prepričujem v izvajanje neke tehnike dihanja ali joge in podobno, da vas ne prepričujem, da je to dobro za vas, če prej nisem izmeril, da to zares potrebujete. Sicer lahko prav tako početje postane (so)vzrok za težave ali kasnejšo bolezen. Kot terapevt moram natančno vedeti, ali vi to potrebujete ali ne in koliko tega potrebujete. Na koncu pa tudi lahko izmerim, če sem uspel ali ne. Zato so ti merilci  potrebni, so pa tudi zanesljivi. Nihalo kot merilec lahko usmerimo in tako so meritve natančne samo za posamezen namen, za druge namene pa nihalo ne kaže pravilno.

Naomi Feinberg, ena bolj duhovno razvitih ljudi na svetu, nosilka metode hatmara, je pred leti na naša tla prinesla bioorgonomijo In merjenje z očesnim senzorjem, ki ju je razvil Rafi Rosen. Ta merilec je bolj točen kot so mehanski merilci, saj zanj ne obstaja dolg čas odziva. Intuitivni merilec neposredno odgovarja na vprašanja, nima ovir In je zaradi tega stoodstotno natančen. Če bi znanost priznala ta merilec, bi ga lahko uporabljali povsod. Če izmerim, da vaša ledvica nima energije, to pomeni, da ne deluje popolno, da je bolna. Pomagamo ji ozdraveti tako, da ji s transformacijskim pravilom dodamo energijo. Transformacije so mantrično-meditacijski sistemi, ki energijo kanalizirajo skozi čakre v ledvice, dodajo energijo. Lahko tudi izmerimo, če je ledvica dobila energijo ali ne. Metoda je torej: merimo -transformiramo- merimo.

Kontrolo postopkov dela lahko opravi vsak, ki je usposobljen za meritve. Pri tej metodi ni časovne komponente. Merimo bioenergijo – polje aure, ki je zelo indikativno. Vse bolezni, tudi naših prednikov, so zapisane v tem polju. Bioenergija je posledica življenjsko-kozmične energije, ki srno jo prejeli skozi čakre, da organizem deluje, In je neprimerna za zdravljenje. Moja energija namreč ni enaka vaši in če vam dam to svojo energijo, da vam ozdravim ramena, pa imam bolno srce, boste čez mesec ali dva zboleli na srcu, ker sem vam vpisal energetski program moje bolezni. Bioenergija posameznika je zelo primerna samo za merjenje energetskega stanja in nastalih poškodb kot vzrokov za bolezen, saj ugotovimo, na katerih organih oziroma sistemih energije ni.

Pri samem transformacijsko-meditacijskem postopku naši možgani vedno naredijo matrico oziroma program za realizacijo. Bog ni naredil po svoji podobi človeka, ampak človeške možgane. Če dovolj časa pravilno meditiramo in srno usmerjeni na neko zadevo, se le-ta uresniči. To je zakon narave. Tekst transformacijskih pravil nam omogoča, da preko možganov realiziramo program zdravega organa, in ta energija v organu ostane. Če se geni poškodujejo, na primer v primerih virusov, potem možgani mislijo, da ta poškodba mora biti tam in takšna, zato težko aktivirajo vse svoje potenciale, da bi povrnili zdravo stanje. Ta mantrično-meditacijski sistem pri zdravljenju vpliva na možgane tako, da se spremeni poškodovana frekvenca in organ začne funkcionirati po statusu zdravega organa ter tako ozdravi. Pri postopku se izvajajo tri terapije, za težje bolezni pa več terapij oziroma kontrol in iskanja vzrokov za bolezen.

Tudi vsak rak je ozdravljiv. Razlika med medicinskim in energetskim zdravljenjem je velika. Vse rakaste celice se ustvarjajo v debelem črevesu. Potujejo skozi obtočne sisteme vode, limfe, krvi po celotnem organizmu. Edini možen terapevtski način zdravljenja je, da se celice, ki so že poškodovane, ulovijo in transformirajo v zdrave. Tako se prepreči razvoj bolezni. Te poškodovane celice, ki se ustvarjajo v organizmu in jih možgani ne kontrolirajo, nimajo spiralne oblike, ki jo možgani poznajo. Te celice imajo štiriperesno obliko, premikajo se po vseh obtočnih sistemih organizma in ko sedejo na neko neaktivno mesto, se tam začnejo deliti na dvoperesne celice in počasi začnejo kot metastaze izčrpavati organizem. Možgani se na to neozirajo, ker tega ne razumejo, čeprav je to celica iz organizma. Tako počasi uničujejo organizem in same možgane.

Medicinski pristop do bolezni rak je, da reže in obseva. Meni, da je to neozdravljiva bolezen, pa vendar je precej primerov, ko človek ozdravi s pomočjo terapevtske metode. Pri tej metodi celice, ki so dobile štiriperesno obliko, z mantrično-meditacijskim sistemom prisilimo, da dobijo spiralno obliko. Organizem jih takoj sprejme. Celice, ki so tako poškodovane, da se ne dajo popraviti, preko vode izločimo iz telesa in tako je rak ozdravljiv v vseh primerih, razen če je že uničil vitalne organe, kot so jetra, slinavka, možgani in podobno. V tem primeru ni več rešitve.
Dostikrat se zgodi, da zdravniki pošljejo pacienta domov, češ da zanj ni več pomoči, pa ga ozdravimo. Marsikdaj pa se zgodi nasprotno, da na primer blokiramo toliko vplivov in pacientu dodamo toliko energije, da postane dovolj močan za medicinski tretma, vendar pa pacient enostavno ne prenese kemoterapije, kar so sicer redki primeri. Pri bitki z rakom sama ozdravitev ni problem. Problem je poiskati vse moteče vzroke za njegov pojav. Potrebno je najti genetske zapise, pregledati vso zgodovino od rojstva naprej in vse to prekontrolirati, ozdraviti ali blokirati. Šele ko naredimo vse to, lahko človek računa na ozdravitev.
Metoda zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo je božanska, ker nima stranskih učinkov. Pri kemoterapiji, na primer, prihaja do groznih stranskih učinkov. Najbolj pomembno je, da vas pri metodi zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo ne moremo poškodovati. To je energija, ki jo potrebujemo za svoj obstoj in jo telo vzame toliko, kolikor jo potrebuje. Ozdravitev je zelo hitra. Pri tej metodi ne zdravimo bolezni, temveč organizem, da sam premaga bolezen, kar je dobro tudi za vzdrževanje zdravja. Vse življenje lahko skrbimo zase tako, da ne zbolimo. Vendar se moramo naučiti teh mantrično-meditacijskih postopkov, da lahko popravimo poškodovane točke na našem organizmu in pomagamo imunskemu sistemu, da premaga bolezen.

OMENILI STE MENTALNO KIRURGIJO. PRI BESEDI KIRURGIJA ČLOVEK NAJPREJ POMISLI NA ZAPLETEN SISTEM ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA. KAKO DOBRO MORA TERAPEVT POZNATI ANATOMIJO TELESA, DA LAHKO MENTALNO OPERIRA? KAJ SE ZGODI, ČE MENTALNO KAJ „PREVEČ ODREŽE“?

Mentalna kirurgija je zelo znana metoda alternativnega zdravljenja in jo uporabljajo v državah, ki nimajo negativnega pogleda na alternativno zdravljenje. Pri mentalni kirurgiji visoka stopnja poznavanja anatomije telesa ni potrebna. Pri mentalni kirurgiji se z notranjim vidom zazna energetsko stanje obolelega dela telesa. Če človek želi uporabljati mentalno kirurgijo, mora priti do stopnje duhovnega razvoja, da mu te stvari postanejo čiste in jasne. Sama želja, da postanemo mentalni kirurg, ne pomeni nič. Razlika med znanjem in duhovno razvitostjo je velika. Profesor ali visoko izobražen posameznik je lahko duhovno popolnoma nerazvit človek. Znanje se tudi pozabi, če pa v duhovnosti pridobimo kakšno sposobnost, npr. da smo jasnovidni ali kaj podobnega, tega nikoli več ne pozabimo. Ker se tega nismo naučili, ampak smo zaradi treniranja, zaradi vlaganja energije to sposobnost pridobili.
Če posameznik uspe priti do univerzalne ljubezni in vse okrog sebe sprejema enako, vsem enako pomaga, je postal terapevt. Če človek deluje na duhovni ravni, vlaga energijo, doseže to stopnjo in pride do stanja, ko mu mentalna kirurgija uspeva, doseže stopnjo razsvetljenosti. Človek, ki ni dostikrat reinkarniran, se z duhovnostjo ne more ukvarjati. Seveda lahko z ogromnim vlaganjem energije to stanje vseeno doseže. To pomeni, da lahko vsak človek duhovno napreduje.
Pri mentalni kirurgiji notranje organe, ko jih notranji vid zazna, začnemo oblikovati v zdravo obliko. Pri operaciji ledvice, na primer, ne vidim cele ledvice, ampak le njen oboleli del. Obstaja več različnih načinov mentalne kirurgije. Nekateri uporabljajo duhove nekoč živečih kirurgov, lahko pa operacije izvajamo neposredno. Jaz osebno izvajam operacije sam. Neko bulico, na primer, z žarkom iz srčne čakre ali čakre tretjega očesa brišem tako dolgo, da izgine. Ko pride organ do zdrave oblike, ozdravi in bolezensko stanje se ne povrne več. Vsak zdravilec mora anatomijo poznati vsaj v osnovi, najbolj pomembno pa je, da vidi oboleli del. Žolčne kamne je na primer možno energetsko razbiti in izločiti iz telesa.

UPORABLJATE PRI SVOJEM DELU KAKŠNE PRIPOMOČKE?

To ni potrebno, saj energija nima statične oblike. V fiziki obstajajo energije v nekih modelih, pri teh energijah pa ni omejitev in gredo v neskončnost. Lahko se samo pogovarjamo o intenziteti in vrsti energije. Edini pripomoček, ki ga lahko uporabljamo, je nihalo, vendar moramo vedeti, da ne kaže nujno točno. Na terenu, kjer iščemo geopatološke motnje ali pokopališča, razne predmete ali duhove ubitih, pa uporabimo več različnih merilcev. Dobro je, če dva terapevta neodvisno en od drugega postavita isto diagnozo. Jaz uporabljam po tri, štiri merilce naenkrat. Pripomočki torej niso potrebni, prav tako ni potrebna prisotnost pacienta. Potrebni pa so energetski sistemski pristopi, ki omogočijo hitro zdravljenje. Če na primer nekdo, ki pozna bolno osebo, prosi za njeno ozdravitev, lahko to osebo pozdravim tudi na ta način.

KAKŠNA PA JE RAZLIKA MED VAŠO METODO ZDRAVLJENJA IN METODO ZDRAVLJENJA DRUGIH TERAPEVTOV, KI PRAVIJO, DA DELAJO S KOZMIČNO ENERGIJO?

Zelo težko je ocenjevati ljudi, ki jih ne poznaš. Težava je v tem, da gre pri drugih metodah za parcialno zdravljenje, podobno medicinskemu. Če na primer nekdo reče, da nečesa ne more ozdraviti, ampak bo to storil nekdo drug, potem ta metoda ne more biti zanesljiva, ker je usmerjena le na en del zdravljenja. Prav tako je dvomljivo, če nekdo reče, da je edini, ki lahko nekaj ozdravi. Vsi ljudje imamo enake možnosti za delo tako na duhovni kot fizični ravni. Zdravljenje čaker se mi na primer ne zdi primerno, saj je pojav čaker posledica zdravega organizma. Terapije s kristali ali z barvami tudi delujejo delno, ne obsegajo celotnega zdravljenja. Te metode dajejo rezultate za kratek čas. Vprašljive pa so posledice tega zdravljenja. Če pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo popravljamo genski zapis prednikov, da izkoreninimo določeno bolezen, kot so na primer shizofrenija, levkemija, rak in podobno, se ta bolezen ne povrne več. Vsi predniki so ozdravljeni. Mislim, da vsak terapevt na določen način poskuša pomagati, če niso zadaj kakšni drugi nameni, na primer zaslužek. To so hrabri ljudje, ki se žrtvujejo, vendar je škoda, da umirajo zelo mladi. Bioenergetiki pogosto umrejo že med 50. in 60. letom in dejansko žrtvujejo svoje življenje, da bi pomagali drugim. To so velike stvari.

ORGANIZIRATE TUDI TEČAJE. ALI SE NA VAŠIH TEČAJIH LJUDJE NAUČIJO POMAGATI SAMO SEBI ALI SO USPOSOBLJENI TUDI ZA ZDRAVLJENJE DRUGIH LJUDI?

Moji tečaji vključujejo vse prej povedano, se pravi, da so namenjeni vzdrževanju zdravja. Tečaj je sestavljen iz treh delov. Prvi del je v bistvu prva knjiga, ki opisuje zakonitosti in pravila, kako s transformacijami nekomu pomagati, da ozdravi. Drugi del tečaja, druga knjiga, je nadaljevanje  prve in zajema sistemski pristop, kako prilagoditi terapevta, da lahko zdravi, in kako prilagoditi pacienta, da sprejme to terapevtovo zdravljenje brez posledic; kako ozdravimo energetsko in kako fizično telo, da je pacient pripravljen obračunati z boleznijo.

V Sloveniji pogosto vodim tečaje, sicer pa sem večinoma v Črni gori. Vsi tečaji so organizirani tako, da če tečajniki delajo na duhovni rasti in pravilno izvajajo pravila, po tečaju ohranjajo svoje zdravje ter pomagajo svojim sorodnikom in prijateljem. Če vlagajo v to več energije, lahko postanejo dobri terapevti. Precej ljudi uspešno uporablja to znanje in ga tudi prilagodi sebi.

V tretji knjigi sem opisal nekaj primerov iz svoje prakse. Predstavil sem več kot 70 primerov, zamenjana so le imena in mesta dogodkov.

V četrti knjigi so odgovori na vsa vprašanja, ki so mi jih postavljali pacienti in tečajniki. V njej so odgovori na vprašanja, kaj je duša, kako deluje, kako delujejo možgani, zdravljenje na nivoju duš. O duši se težko pogovarjamo, ker je to božanski princip.

INFORMACIJE V ZVEZI Z ZDRAVLJENJEM, TEČAJI, KNJIGAMI:

www.zivljenjsko-kozmicna.net
041 284 879 (Irena Golouh)

1. in 2. stopnja zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo se izvajajo v Ljubljani, Kotnikova 5.

Knjige Božidarja Djurice, Življenjsko-kozmična energija, tudi v knjigarnah:
1.    del: Božanski vpliv vesolja – Osnovne zakonitosti
2.    del: Življenje brez bolezni – Zdravljenje energetskega in fizičnega telesa
3.    del: Zdravje je sreča – Primeri iz prakse
4.    knjiga: Kaj je življenjsko-kozmična energija

Sergeja Hajnšek