Pogosta vprašanja

Energija, ki se nahaja povsod okrog nas na Zemlji in Vesolju je osnova za naš obstoj, za obstoj človeštva, ona omogoča delovanje živih organizma. Ta energija, ki je nujno potrebna za delovanje organizma je ŽIVLJENJSKA in je pod vlivom KOZMOSA, predvsem sonca, zato sem jo poimenoval z binarnim terminom, oziroma s skupno besedo ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA.
Več o življenjsko-kozmični energiji

Božidar Djurica, je prvi na svetu odkril energijo, ki nam daje življenje, definiral njene karakteristike, in uporabil za (o)zdravljenje ter vzdrževanje zdravja.
Več o avtorju

Na smrtni postelji je Božidar Djurica, avtor nauka o življenjsko-kozmični energiji, svoje delo predal partnerici Ireni Golouh, ki ga je vzseskozi spremljala in skupaj z njim vodila tečaje ter podpirala v njegovih odkritjih. Zdaj Irena nadaljuje Božidarjevo zapuščino.
Več o avtorju

Napisal je 5 knjig o življenjsko-kozmični energiji:
Božanski vpliv vesolja, Življenje brez bolezni, Zdravje je sreča, Zdravljenje prostorov z življenjsko-kozmično energijo in Kaj je življenjsko-kozmična energija
Oglejte si njegove knjige

Vsakdo, ki je zaključil vse 3 tečaje o življenjsko-kozmični energiji in vso svojo energijo vlaga v samorazvoj in pomoč drugim. Trenutno je Irena Golouh najboljši znani tovrstni terapevt.
Preberite več

Življenjsko-kozmična energija, ki je osnova za življenje.
Preberite več