Tretmani z energijo življenja

Najpogosteje hitro ozdravljenje tegobe z metodo zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo so: vse oblike depresij, stalna utrujenost, glavoboli, dušenja, nespečnost, strahovi, psihični “napadi” nervoza, pomanjkanje koncentracije; menstrualne težave, težave za zanositev; nesreče; zgodnje oblike raka, predvsem dojk ipd, tumorji, kožne težave, prehrambene – prebavne motnje, razne alergije ...

Najhvaležnejši bolniki oziroma ozdravljenci so otroci, neglede na problem, od alergij, krvnih bolezni, bronhitisov, ipd., kajti oni brez možnosti presojanja in dvoma takoj sprejmejo energijo, ki daje in vzdržuje življenje in jim je tudi že takoj po prvi terapiji mnogo bolje. Običajno je potrebno še hkrati ozdraviti enega ali oba starša.

Božidar Djurica je na podlagi skozi desetletja doseženih neprecenljivih duhovnih izkušenj izdelal in podal sistem celostnega zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo, ki poteka na dušnem, mentalnem, čustvenem in fizičnem telesu in sicer na osnovi: merjenje – transformiranje (zdravljenje) – merjenje.

Običajno so potrebne 1 – 3 terapije in 2 – 3 daljinske kontrole, v zaporedju na dva dni.

Najprej se naredi analiza, ki pokaže primarne vzroke na energetskem nivoju, ki so povzročili rušenje energetskega sistema.

Hkrati je potrebno narediti analizo bivalnih prostorov in po potrebi tudi službenih, in sicer po 28ih postavkah (ki bodo tudi opisane v prihajajoči 5. knjigi zdravljenje prostorov z življenjsko-kozmično energijo).

Po odpravi in nevtralizaciji glavnih vzrokov se z meditacijsko-mantričnim sistemom povrne zdravo energetsko stanje, ozdravi imunski sistem, da pacient sam postane sposoben, da premaga

Energetsko gledano je sleherno telo ali organizem priključen na življenjsko-kozmično energijo iz okolice na vseh koncih in krajih in poenostavljen pogled na to stanje bi kazal sliko telesa z različnimi priključki, razporejenimi po celem telesu. Ta pretok energij kontrolira duša, ki je pripravljena, da v vsakem trenutku opozori možgane na nepravilnosti ali slabo sprejemanje energije v organih, oziroma da jih opozori, da pretok energije v celicah ne poteka normalno.

Oblikovanje teh opozoril opravi duša v sodelovanju z možgani in egom, ki ima pravico odločanja po kozmičnem kriteriju dualnosti, po katerem lahko telo samostojno funkcionira v skladu z naravnimi zakoni. Neoviran potek sprejemanja energije v celicah in organih omogoča, oziroma pomeni, da organizem pravilno in nemoteno funkcionira: telo je zdravo in ni bolezni. Ovirano sprejemanje energije ali nezmožnost organa, da bi sprejemal energijo, pomeni da je nastala neka ovira v delovanju, in da bo ta motnja vzrok za bolezen, kar v končnem stanju pomeni tudi bolezen.

Pretok energije je zelo pomemben dejavnik v delovanju organizma in vsako motenje tega pretoka povzroči, da organ ne more več optimalno funkcionirati, ne izpolnjuje svoje naloge v organizmu in zaradi tega oboli. Glede na pretok energije je stanje na organu enako, če obstaja blokada na energetskem telesu ali če bolan organ ni sposoben sprejeti energije. Ta dva načina, oviranje in zmanjšana sposobnost za sprejemanje energije v telesu, sta osnovna za direkten vpliv na prizadeti organ, za odpravo motenj in za možnost kanaliziranja energije k organu za povrnitev sposobnosti, da telo sprejme energijo in znova normalno deluje. Realizacijo tega postopka energetskega zdravljenja uspešno opravimo z metodami zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo.

Pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo imamo popolnoma drugačen pristop k zdravljenju: glavni cilj energetske terapije je usposobiti lastni obrambni sistem organizma, da lahko telo samo obračuna z boleznijo. To je direktno nasprotno od medicinskega pristopa, ki z zdravljenjem bolezni usposablja tudi obrambni sistem telesa. Z energetsko terapijo najprej odpravimo vzroke za bolezen, da se bolezen ne povrne; kot drugo, vse organe in sisteme, ki so obremenjeni s tem slabim stanjem organizma, s kanaliziranjem življenjsko-kozmične energije maksimalno pripravimo za obrambo; in tretje, ko je telo maksimalno usposobljeno za obrambo, obračunamo z boleznijo tako, da s transformacijskimi pravili kanaliziramo energijo v oboleli organ in to zdravo energetsko stanje vzdržujemo toliko časa, da organizem obračuna z boleznijo. Terapevtski postopek omogoči ozdravljenje v najkrajšem času …

Najbolj pomembno vlogo v vodenju in prenosu informacij v organizmu imajo možgani s kompletnim omrežjem živčnih povezav, tipal in senzorjev. Možgani niso samo dobro skonstruiran računalnik, so, prav tako kot duša, še vedno neraziskani: in imajo izredne, nepričakovane možnosti v organizmu, tako kot tudi duša v naravi. Za naše potrebe zdravljenja zadostuje zavedanje, da duša upravlja s celotnim organizmom preko komand, ki jih daje možganom. Naj omenim, da imajo možgani ob tem tudi sposobnost upravljanja z organizmom na osnovi lastnih spoznanj in izkustev, lahko bi rekel: na podlagi komand posameznikovega ega. V enem in drugem primeru možgani razpoznavajo DNK programe v celicah na osnovi njihove energetske oblike. Energetska oblika DNK celice je podobna spirali in vsi programi, ki jih izvajajo možgani, tečejo preko registracije te spiralne oblike energije, oziroma možgani preko spiralne oblike energije prepoznavajo celice v lastnem organizmu. Zanimivo je, da so vsi programi, ne glede na to ali so namenjeni celici, organu, funkcionalnemu sistemu, delu telesa ali celotnemu organizmu, v povezavi z možgani registrirani izključno preko spiralne oblike energije v DNK programih.

Vzrok za bolezen se nahaja v oviri pri pretoku življenjsko-kozmične energije v organizem ali v nesposobnosti telesa, da bi to energijo sprejel.

Zdravljenje izvajamo tako, da odpravimo vzroke za bolezen in s kanaliziranjem, dodajanjem življenjsko-kozmične energije omogočimo obolelim delom v telesu, da to energijo sprejmejo in vzpostavijo zdravo stanje. Za to je treba najprej opraviti energetsko zdravljenje in zaradi prilagajanja organizma na novo energetsko stanje nato, čez dva dni opravimo še terapijo na fizičnem telesu.

Maksimalno osposobimo obrambni sistem celega telesa, ki z našo pomočjo, s kanaliziranjem življenjsko-kozmične energije uspešno obračuna z boleznijo. Z odpravljanjem vseh vzrokov za nastalo bolezen zgotovimo, da se bolezen ne ponovi.

Zavest, da človek dojame sposobnost duše in možganov lahko razdelimo v tri stopnje, in sicer:  – prva stopnja: ko dosežemo nivo univerzalne ljubezni in zmožnost terapevtske sposobnosti zdravljenja; – druga stopnja: ko dosežemo razsvetljenje in smo sposobni za čista energetska zdravljenja kot je mentalna kirurgija; in– tretja stopnja: ko dosežemo stanje zavesti nad razsvetljenjem in odobritev dela na nivoju stvarstva, na nivoju duš.
 

Energetsko telo posameznika napadajo različne energije, ki izvirajo iz neznanih izvorov v naravi, kot so živali, rastline in medsebojni odnosi oziroma vplivi med ljudi, kjer najdemo večino vzrokov za nastalo bolezen.

Za poškodbe v energetskem sistemu posameznika, katere so vzrok za bolezen, je skoraj v vseh primerih kriv človek sam. Zakaj? Zato, ker je dovolil, da je njegov obrambni sistem oslabel in je s tem omogočil drugim, zanj škodljivim energijam, da vplivajo nanj.

Pri poškodbah, ki so nastale iz neznanega izvora, terapevti z življenjsko-kozmično energijo ne zdravimo vzrokov za bolezen, ker so ti vzroki nastali kot posledica posebnega stanja oziroma vpliva energije in delovanja človeka na drugačne organizme, kot so živali in rastline in obratno, in v večini primerov niso ponovljivi.

Glavni vzroki, da oslabi energetska zaščita določenega organizma oziroma telesa se nahajajo v medsebojnih vplivih med ljudmi, ki povzročajo spontane ali programirane načine rušenja obrambne sposobnosti izbranega človeškega organizma.

Namenske poškodbe energetskega sistema povzročajo osebe, ki so pod močnim vplivom ega in lahko rečem, da so bolne. Karakteristični viri in prijemi, kot so dominantnost, vampirizem in zloba so lahko spontanega izvora, medtem ko je postavljanje uroka, prekletstva in magije prav gotovo vedno namensko in zlobno delovanje.

Najhujši vzrok za bolezen, posebej za neozdravljive bolezni in nekatere podobne težave je energetska kombinacija skupnega delovanja uroka, prekletstva in magije. Ustvarja trajno genetsko poškodbo in bolnik ne more ozdraveti, če to smrtonosno energijo ne nevtraliziramo.  

Kako doseči domačnost in prijetno bivanje?

Človeški organizem mora biti zdrav, kar se kaže z energetsko močnim zaščitnim poljem, ki bo premagalo vse namenske in škodljive vplive na naš organizem, in omogočilo, da zdravo živimo. Morje neznanih kot tudi znanih energij deluje na naše telo, in naša aura, bioenergetsko polje, ni vedno sposobna da bi telo zaščitila; zato je normalno, da bomo ostali zdravi samo, če sami očistimo negativna delovanja in odpravimo različne škodljive energetske vplive. To je pravi namen čiščenja prostorov, čiščenja vsaj na tistih mestih, kjer preživimo največ časa, kjer se največ časa zadržujemo ali delamo. V praksi bomo zasledili, da imajo vse bolezni ali slaba stanja, ki se pri pacientih ponovijo, vzrok v motnjah, ki se nahajajo v stanovanjskih ali delovnih prostorih. Lahko se zgodi, da med natančnimi raziskavami najdemo enega ali več predmetov, kateri direktno škodljivo vplivajo na pacienta, vendar čiščenje prostorov vedno prinese veliko pozitivnega za zdravje in počutje tudi zdravemu telesu.

Slaba zdravstvena stanja, zbujanja ponoči, neprijetni občutki, prepiri, slabi uspehi otrok v šoli, nesreče, ločitve in mnogo podobnega ima osnovo v delovanju škodljivih energij v stanovanjih. Kljub temu, da nekateri ne verjamejo v negativna delovanja energij, ki se nahajajo v stanovanjih se potem, ko se preselijo z mesta, kjer so spali in kjer so geopataloške motnje na zdravo mesto, radi pohvalijo, da na drugem mestu dobro spijo, da se ponoči več ne zbujajo in da niso več utrujeni, ko zjutraj vstanejo. Naloga čiščenja prostorov je v bistvu doseči prijeten, topel dom v katerega bomo z veseljem prihajali, se dobro počutili, se spočili in usklajeno živeli v družini ter imeli prijetne odnose z vsemi, s sosedi v bližnji in širši okolici.

 

Za pričakovati je, da na terenu lahko srečamo skoraj vse škodljive motnje in vplive energij,  ki delujejo na ljudski organizem. Ne glede na to, ali se nahajamo na podeželju, na obrobju mesta ali v urbanih središčih energetski vplivi enako delujejo. Njihovi izvori so lahko daleč v preteklosti, vendar nas sedanje urbano stanje ne sme presenetiti. Energije se ne izgubijo, one obstajajo ne glede na čas, lahko se zgodi da ena prekrije drugo, oziroma da ena funkcionira izpod druge, ki je nastala pozneje, da ena izvira iz sedanjosti, druga pa iz preteklosti in podobno. Želeli mi to ali ne, energije so tu in vplivajo na naše življenje, ne glede na to ali se jih mi zavedamo ali ne. One počasi v sistemu sklopa vzrokov za bolezen prispevajo svoj delež in je logično, da jih moramo pri celostnem zdravljenju odkriti in nevtralizirati.

Raznovrstnost škodljivih energij je neomejena, svoj izvor imajo lahko v posameznih virih, v kombinaciji več izvorov, lahko so rastlinskega ali živalskega izvora, lahko so spontano ali namensko ustvarjene, imajo izvor na Zemlji ali v Vesolju in podobno. Človek je največji izvor škodljivih energij: vzrok leži v tem, da so energije, ki jih lahko človek ustvarja indentične njegovim lastnim energijam in so zato tudi uspešne pri vplivu na organizem drugega. Človek je s svojim obrambnim sistemom med razdiralnimi energijami v podobni situaciji kot riba v vodi: nikoli ne veš, katera energija te bo poškodovala; prav tako riba nikoli ne ve, katera večja riba jo bo pojedla, in če ima srečo lahko dolgo živi. Vse škodljive energije niso nevarne za človeka, njegov bioenergetski potencial je zadosti močan, da se odbrani od vplivov večine slabih energij. Problem nastopi v trenutku, ko oslabi obramba organizma, in ko telo postane tarča za te nevarne energije. To pomeni, da je organizem zavarovan tudi pred temi energijami iz okolja, če je zdrav in je njegov obrambni sistem dovolj močan in pripravljen za zaščito.

Škodljive vplive na terenu lahko razdelimo v štiri skupine:

  • na vplive Vesolja,
  • trenutna energijska stanja,
  • dogodke iz preteklosti in
  •  izredne primere.
 
 

Moramo ločiti in razvrstiti energije po njihovem izvoru in osnovnih lastnostih, ker to omogoča izbor sistematskega pristopa za njihovo odpravljanje in, končno, za uspešno zdravljenje. Energije, katere proizvajata Zemlja ali Vesolje, so po navadi stalno delujoče, delujejo na nas dan in noč, zato je potrebno, da jih spoznamo in definiramo njihov negativni vpliv. Energije Zemlje so raznovrstne in ne tako močne, da bi ogrožale zdrav človeški organizem, toda imajo lastnost, da se seštevajo in so, če delujejo kot mreža, nekoliko močnejše le v sečišču silnic. Tudi ta sečišča niso nevarna za človeški organizem, nevarna postanejo le v primeru, ko sta v eni točki prisotni dve ali več energij. Še vedno lahko tudi tu ugotovimo, da tudi ta slaba mesta niso nevarna za naš organizem, če dnevno ne delujejo dalj časa, na primer več ur na naš organizem.

V primeru, da več energij dnevno deluje na naš organizem lahko pričakujemo, da bo v času od treh do deset let naš organizem popustil in da se bo pojavila ena izmed hudih bolezni. Človek se na takih točkah in pod vplivom teh energij vsak dan po tihem slabo počuti, čeprav se tega niti ne zaveda. Največkrat mu ni jasno: zakaj utrujen vstaja, zakaj se izogiba določenim točkam v bivalnih prostorih, zakaj je občutljiv za razne vremenske spremembe in podobno. Ko človek zboli zaradi nekega drugega vzroka in je hkrati pod vplivom teh škodljivih zemeljskih točk, ne zmore hitro okrevati in ozdraviti. Znani so primeri da v ustanovah, kot je bolnišnica obstojijo prostori, kjer pacienti težko prenašajo zdravljenje in je v teh prostorih največ smrtnih izidov. Meritve bodo takoj pokazale da se v teh prostorih nahajajo škodljive energetske točke in da pacienta v njih ne bi smeli zdraviti, oziroma da se morajo ti prostori uporabiti za neke druge namene, na primer kot sobe za diagnostične naprave in podobne zdravilne tehnike.

..

Imamo srečo, če so urbanisti s projektom gradnje zadeli, in se naše stanovanje nahaja na mestu brez škodljivih sevanj. Druga nevarnost obstaja v samih prostorih, kjer so možne škodljive energije in energetska telesa različnih izvorov in učinka delovanja na naš organizem. To so škodljive energije, ki se lahko nahajajo v prostorih spontano, ali pa so namensko postavljene.

Energije, katere so naključne niso nevarne, ker niso namensko usmerjene, delujejo na splošno in jih lahko tudi enostavno nevtraliziramo. Vsaka misel in vsak travmatičen dogodek ustvarja možnost takšnih energetskih oblik. Ravno dogodki, kot so prepiri, maltretiranja, pretepi in bolezni pustijo na mestu dogodka energetsko telo, katero deluje na uporabnike teh prostorov. Poseben primer so dogodki, ki jih v družini naredijo zlobni, dominantni ali vampirski člani družine. Imamo primere v praksi, da so škodljive energetske oblike ustvarjali ljudje, ki so s svojimi dejanji razbili družino, ali zavedli posameznike v poslu, v družbi, in sicer so ta zla početja izvajali v prostorih, ki so sedaj bivalni.

Starinski inventar v vsakem prostoru seva z energijo prejšnjih lastnikov in dogodkov iz tistega obdobja. Slike in umetnine imajo prav tako podobne karakteristike kot inventar, le da vsebujejo še energetski dodatek, ki ga je ustvarjal umetnik pri izdelavi umetnine. Med vsemi temi proizvedenimi škodljivimi energetskimi oblikami ima vpliv magije najmočnejši efekt in pomeni največjo nevarnost. Posebej bi lahko omenili magijska obračunavanja, katera nastajajo pri delitvi nasledstva, nakupu stanovanja ali zaradi drugih nesoglasij. Zelo pogosto pri čiščenju stanovanj najdemo obliko prekletstva, ki kombinirano z urokom in magijo, proizvede tako močno razdiralno energijo, da sem dobil občutek, da je škodljivo delovanje te razdiralne energije podobno črpalki. V takšnih stanovanjih so ponavadi vsi po malem bolni ali se v teh prostorih slabo počutijo. Edina rešitev je, da se te energetske oblike nevtralizirajo, izničijo, da jih ni več.

Teren, na katerem je izvedena planirana gradnja, ima zelo velik vpliv na prebivalce v zgrajenih stanovanjih ali poslovnih prostorih. Tu srečamo večinoma motnje, nastale v preteklosti in ustvarjene s kolektivnim delovanjem. Stara pokopališča, še tista iz časov Rimljanov, delujejo z  dušami, katere niso mogle oditi na svojo pot zaradi nasilne smrti ali storjenega greha, pri čemer čas ni omejitev.

Rastline in domače živali prispevajo kar dober delež k slabim energetskim oblikam. Dresura živali ali vzgajanje posameznih rastlin v vsakem prostoru ali stanovanju da negativen energetski potencial. Dolgo časa nezalivano cvetje ali stradanje živali so karakteristične oblike, ki prisilijo sestradance, da zaradi svojega trpljenja izoblikujejo škodljiva energetska telesa.

Lahko bi še našteval možnosti nastanka za različne energetske oblike, ki škodljivo delujejo na naš organizem, toda nekatere so začasne, druge pa nimajo takšno moč, da bi jih bilo treba upoštevati, toda prav na vse je treba računati pri zdravljenju in odkrivanju vzrokov, če je pacient slabega zdravja ali če je bolan. V primeru, da se po zdravljenju bolezen ne pojavi, se tudi iskanje vzrokov za bolezen ne nadaljuje, ker so preostali vzroki prešibki, ali pa je obrambni sistem zdravljenca sam nevtraliziral delovanje teh preostalih nevarnih energij.

Geopataloških motenj ne moremo nevtralizirati niti ne moremo s priročno zaščito omejiti njihovo delovanje na človeški organizem. Obseg sevalnega polja teh energij ni škodljiv za človeka, kritična mesta za njegov organizem so skupne točke sečišč več silnic posameznih geopataloških sevanj. Tudi ta sečišča silnic geopataloških motenj škodljivo delujejo na človeški organizem samo, če se dalj časa zadržujemo v polju njihovega vpliva. Te nevarne točke škodujejo človeškem organizmu, če se več časa zadržuje v njihovem polju, kot je to na primer v stanovanju spalnica, ali če pri delu večino časa preživimo na enem mestu, na mestu sevanja. 

Z iskanje energetskih oblik začnemo najprej v enem prostoru, in sicer najbolj primerno je začeti v prostoru, kjer se nahaja geopataloška motnja.

Prav tako kot pri drugi skupini je energetske oblike iz tretje skupine, ki se nahajajo na zazidalni površini treba locirati, ozdraviti, nevtralizirati ali odpraviti.

Vsekakor je na enem mestu nemogoče podrobno obdelati vse znane škodljive vplive, ki so na terenu, in ki delujejo na  človeški organizem. Tudi vsa sevanja in vplivi na naš organizem niso nevarni, nekateri so koristni, nekateri so za nekatere škodljivi, medtem ko so za druge neškodljivi, ki so za sevanja neobčutljivi. Najbolj koristno je spoznati najmočnejše vzroke za bolezen, njihove nevarne lastnosti in pogoje, ko ti postanejo škodljivi, medtem ko druge šibkejše energije lahko prepustimo telesu, ki je sposobno, da jih nevtralizira, odpravi in obdrži zdravo stanje organizma.

..

Tudi nekatere znane ali neznane sorodstvene povezave iz preteklosti, ki so vezane za te površine, lahko vplivajo na uporabnike prostorov. Zlasti je to pomembno in se tudi vedno izraža, če je med sorodniki ali med prejšnjimi uporabniki teh zemljišč prihajalo do prepirov, pretepov ali celo zločinov. Ta energetska telesa se aktivirajo z energijo sedanjih stanovalcev oziroma uporabnikov zaradi genetskih povezav in postanejo za organizme sedanjih prebivalcev nevarna.

..

Intuicija je vezana za dušo vsakega posameznika, in v njej se skrivajo samo resnični podatki, zato je razumljivo, da moramo, če želimo delovati na nivoju duš, neizbežno uporabljati ta intuitivni senzor.

Merjenja so pokazala, da časovna komponenta pri energijah ne obstoja, da je vseeno ali se je dogodek zgodil danes, pred sto ali tisoč leti. Razliko zasledimo samo v intenziteti nekaterih lastnostih: primerjamo namreč lahko energije preteklosti oziroma energije, ki so se formirale pred več sto leti, z energijami nastalimi ob podobnem dogodku, ki se je zgodil danes. Energije iz preteklosti zaradi različnih kasnejših drugih vplivov delujejo nekoliko milejše na človekovo energetsko telo. Zagotovo so se dogodki v preteklosti drugače odvijali in so energetske oblike in duše umrlih tokrat dobile lastnosti iz časov dogodkov, zločini in nasilne smrti danes imajo lastnosti teh časov. Začutil sem da so energije, nastale v preteklosti, nekoliko šibkejše od energij ustvarjenih danes, oziroma da enostavno nimajo direktnega energetskega vpliva na energetska telesa posameznikov.

Na parceli lahko najdemo:
Vsa energetska in namenska delovanja zlobnih ljudi ustvarjajo elementale, ki so močan dejavnik pri vzrokih za težje bolezni. Zloba, dominantnost, vampirizem, magija in podobna početja posameznikov so energije, ki onesnažijo bivalne prostore in motilno delujejo na uporabnike teh prostorov. Najmočnejši energetski vpliv, ki z delovanjem enakomerno uničujoče motilno deluje na celoten prostor, katerega zdravimo, izhaja iz kombinacije protokola uroka, prekletstva in magije. Takšna negativna kombinacija je lahko večkrat postavljena, večkratno oblikovana in posledično tudi tolikokrat močnejša, ker se pri tem postopku udeležene energije, in s tem motnje, seštevajo.

..

2.5. Energetske skupine (I – IV)

Škodljive   energetske   motnje   ne   moremo   poenostaviti   in   jih   obravnavati   kot   enake,   istovrstne   energije,   ker   so   izvori   takih   motenj   različni   in   njihovo  delovanje  pušča  različne  posledice.  Tako  na  primer  motnje,  ki  jih   povzroča  Zemlja,  in  tiste,  ki  jih  zlobni  ljudje  namensko  ustvarjajo,  nimajo   skupnega  imenovalca,  razen  škodljivega  posledičnega  vpliva,  zato  je  treba   narediti   razvrstitev   vseh   vplivov   v   prostorih   in   širši   okolici.   Tako   lahko   brez   bojazni   pristopimo   k   delu   in   bomo   tudi   maksimalno   uspešni.

Prav  tako  ni  treba  vedno upoštevati  vseh  šibkih   in   škodljivih   energij,   ker   jih   telo premaguje   in   zanj   niso   nevarne,   lahko   rečemo,  da  je  močnejše  od  njih. 

Kaj sploh je življenjsko-kozmična energija?

Življenjsko-kozmična energija se prebija skozi bioenergijo in v bioenergiji ustvarja vrtince – čakre. Po sestavini čakre lahko ugotovimo, koliko različnih energij potrebujejo določeni organi v telesu. V polju bioenergije je razvidno tudi, če so vsi organi sprejeli življenjsko-kozmično energijo, in, če funkcionirajo pravilno, npr.: če so oslabeli, okrog sebe nimajo močne bioenergije, širokega polja aure.

Osnovni princip zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo je dovajanje te energije na mesto, kjer je nastopila sprememba v količini bioenergije. V posameznem sistemu, ali organu v telesu ugotavljamo, kje je nesorazmerje energij, da energije ni, da jo je premalo ali je odvečna, in to stanje s kanaliziranjem življenjsko-kozmične energije popravimo. V principu ima sleherni organizem zelo dober lastni obrambni sistem, ki dobro vzdržuje funkcioniranje telesa in le-temu s postopkom kanaliziranja omogočimo, da premaga slabo stanje ali bolezen, ko je sam trenutno nesposoben, da bi zaščitil organizem, ker je moten ali močno preobremenjen.

S postopkom terapije z življenjsko-kozmično energijo ne pustimo škodljivih posledic na organizmu in to zaradi tega, ker je to energija življenja; možne posledice so le naslednje: stanje organizma se izboljša, telesu je bolje, ali pa se ne zgodi nič. Terapija ne prinaša bolečin in vse skupaj je pod vodstvom duše pacienta, ki omogoča celoten postopek zdravljenja. Lahko bi rekel, da celotni postopek vodi duša oziroma t.i. vodnik varuh in je terapevtova naloga le, da opravi postopek transformacije, realizacijo pa prepusti duši pacienta.

Živ organizem oddaja v prostor okoli sebe energijo, ki je sorazmerna njegovemu funkcioniranju: to je sekundarna energija, ki smo jo poimenovali za bioenergijo, energijo bio sistema. Imamo torej dve energiji: življenjsko-kozmično energijo, ki jo pridobimo skozi hrano in skozi čakre kot primarno, in bioenergijo, ki jo proizvaja naše telo kot sekundarno energijo.

Življenjsko-kozmična energija, katera nam daje življenje, je univerzalna, in uporabna povsod. Prav ona je tista povezava, ki nam omogoča, da spoznamo in razumemo našo odvisnost od energij vesolja in obenem orodje, ki nam direktno omogoča vstop v svet duš in razumevanje le teh do tiste meje, ki nam jo dovoljuje naša omejitev v fizičnem telesu. Posameznik lahko v svojem razvoju prehodi pot duhovnega razvoja, univerzalne ljubezni in razsvetljenja na zelo enostaven, dostopen način z opisano uporabo energije življenja. Tokrat mu bo tudi tovrstna literatura, pripovedovanje adeptov, gurujev in visoko duhovno izobraženih posameznikov dostopno in razumljivo. Medtem bo osvojil svet znanja duhovno razvitih ljudi, kjer ni več naključij za nek dogodek, vse je vzrok in posledica, ki jih s tem pridobljenim znanjem lahko usmerjamo v našo korist in prid za srečno življenje na našem planetu.

Delo z življenjsko-kozmično energijo je božansko in nima stranskih učinkov. Pacientu je bolje, ali pa se mu stanje zaradi zdravljenja s kozmično energijo ne poslabša: v najslabšem primeru se ne zgodi nič. Ta energija je eliksir za bio-sisteme: njeno delovanje lahko primerjamo z dolivanjem čiste vode v akvarij, ko je ribam lahko samo bolje, ali pa se v akvariju nič ne spremeni. Ni čudno, da večina danes to energijo imenuje »božanska«; mnogi pa trdijo, da je ta energija bila spoznana za najvišje vodilo in da je pod imenom »bog« postala osnova vseh religij na svetu. Vsekakor delo s to energijo daje čudovite rezultate, ko pacient oživi že po dveh terapijah, povrne se mu zaupanje v življenje in dobi voljo za okrevanje.

Lahko močno improviziram in tu zatrdim, da je človeško telo podobno stroju, katerega vodijo njegovi možgani kot računalnik, ki skrbi za pravilno, usklajeno funkcioniranje organov in sistemov v telesu preko programov, oz. preko genov v osebni DNK strukturi. Sistemski operator (sys op) za kompletno funkcioniranje organizma je duša posameznega človeka, katera vodi, usmerja, daje kompletno sliko življenja in značaj osebe od spočetja in oploditve preko rojstva, življenja – vse do smrti.

Stroj potrebuje gorivo za energijo in olje za pomoč pri delovanju, ostala popravila in vzdrževanje opravijo na rednem servisu, stroj sam nima teh skrbi. Človeški organizem skrbi za vse sam, je kot avtonomen stroj, ki za svoje delovanje, površno gledano, potrebuje le kisik in hrano. Dolgo je vladalo prepričanje, da človek brez hrane ne more funkcionirati; posebej je stanje kritično, če mu primanjkuje vode. Danes zagotovo vemo, da je hrana do določene stopnje potrebna in da človeški organizem ne potrebuje hrano kot osnovo za svoje delovanje, temveč potrebuje energijo hrane: kemična sestava hrane služi za funkcioniranje organov v sistemih v telesu.

Mentalna kirurgija je dodatni del k zdravljenju in je v sistemu dela z življenjsko-kozmično energijo zelo pomembno, da procese in tretmane izvajamo v skladu s tem načinom celostnega zdravljenja in hitrega ozdravljenja. Mentalna intervenca na določenih organih ne sme biti vezana na ozdravljenje samo tega dela telesa, delovati mora kot pripomoček v sklopu vseh prijemov terapevta. V knjigah o zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo sem podrobno pojasnil in večkrat omenil, da sistem zahteva pripravo celotnega organizma za obračun z boleznijo. Po energetski in fizični terapiji na telesu, ko je imunski sistem razbremenjen in maksimalno pripravljen za obrambo organizma, začnemo z energetskim zdravljenjem bolezni.

Sistem zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo pomaga obrambnemu sistemu človeka, da njegov organizem lahko vzdržuje zdravo stanje in ne dovoli, da bi se bolezen razvila, oziroma da bi na prizadetih organih nastale opazne posledice. Medicinska veda rešuje probleme posledic, probleme bolezni, z zdravljenjem z življenjsko-kozmično energijo pa jo lahko v velikem delu nadomestimo in ne dovolimo nastanka, oziroma razvoja bolezni, delujemo preventivno v vseh primerih zdravljenja, oziroma pri ohranitvi in povrnitvi zdravja. Statistični podatki večdesetletne terapevtske prakse kažejo, da je največ bolnikov, okrog osemdeset odstotkov, s težavami v času preden bolezen začne puščati posledice na organih v telesu, torej pred časom, ko lahko intervenira medicina. Ta spoznanja pomagajo pri uvajanju preventivnih ukrepov in alternativnega zdravljenja brez uporabe kemijskih sredstev, skalpela ali delovanja s sevalnimi energijami različnih izvorov in dolgega čakanja v vrstah zdravstvenih ustanov.

Preproste, kratke duhovne in telesne vaje z življenjsko-kozmično energijo, katere izvajamo približno pet minut vsako jutro omogočajo:

  • da imamo dovolj energije v telesu,
  • da nam imunski sistem maksimalno in uspešno varuje organizem,
  • da nismo bolni, da živimo življenje brez bolezni, ter da imamo  srečno življenje.

Duša, ko se odloči, da bo zapustila fizično telo, ima za to gotovo tehten vzrok, nima več interesa nadaljevati utelešenje, in zato prepušča telo razpadanju.

Če odhod duše iz telesa še ni natančno časovno definiran, lahko traja tudi več let, duša nima interesa nasprotovati želji terapevta, da bi v njegovem zapuščenem telesu dovolil utelešenje druge duše, katera bo podaljšala življenje fizičnem telesu. Kot sem omenil, na nivoju duš ni zavisti, zlobe, dominantnosti, uporabe črne magije in podobnih zvijač ega, zato bomo zanesljivo dobili pozitiven odgovor za pripravo možnosti intervencije na nivoju duš.

Vzemimo kot sklep, da so vse duše med seboj enake in, da imajo enake pravice na nivoju duš, zato je logično, da moramo za vsak poseg v sistem druge duše ali v pravice medsebojnega odločanja dobiti primerno odobritev nasprotne strani. Na tem nivoju so pravice povsem izenačene, in kot sem omenil, pusti kršitev teh pravic za posledico greh, ki ga je vedno treba odslužiti. Prošnja za odobritev ni potrebna na nivoju duš, toda to sporazumevanje med dušami je potrebno našemu podrejenemu egu, in ta poteza terapevta predstavlja prijem, kateri egu ne dovoli, da bi se vpletal v duhovne sfere.

 

Pot k zdravljenju

Za delo na nivoju duš je nujno, da je terapevt pripravljen, da so njegove terapevtske sposobnosti izvajanja meditacij primerne za takšno delo, in da so njegove značajske lastnosti na najvišjem nivoju humanosti. Od njegove pripravljenosti je odvisna tudi možnost dela na tem nivoju: osvobojen mora biti zemeljskih potreb, oziroma potreb ega. Terapevt ne sme imeti samo željo ali nagnjenje za delo na nivoju duš, za to delo mora obstojati nujna potreba, lahko bi rekli celo edina rešitev. Pri zdravljenju se to stanje manifestira tako, da smo prisiljeni v tovrstne prijeme, da nimamo drugega izhoda iz bolezni kot z delom na nivoju duš. V praksi je za nujno intervencijo na nivoju duš dovolj, da ima ena oseba živo povezavo s pacientom. Pobuda lahko izvira od pacienta, od njegovih sorodnikov ali najbližjih prijateljev, nikakor pa ne od terapevta. Njihova pobuda mora izražati brezkompromisno prošnjo za pomoč: to je duhovna molitev in je povezana z občutkom popolne predanosti in želje za ozdravitev.

DUŠA = Pilot, voznik, ki upravlja z našim telesom in njegovim delovanjem

Terapevtska praksa potrjuje dejstvo, da je duša utelešen božanski princip, vsestransko energetsko vodilo, ki predstavlja podaljšano roko univerzalnega stvarstva. Duša je večdimenzionalni in vodilni modul, ki ima možnosti upravljanja z vsemi primarnimi kreacijami na Zemlji. Lahko bi rekel da je podaljšana roka stvarstva, ki upravlja z našim energetskim in fizičnim telesom, in obenem edina znana spona v povezavi z našim tvorcem, ali konstruktorjem življenja.

Primerjava: Človek upravlja s stroji, kot so avto, letalo, ladja, računalnik in podobnimi napravami; človek je njihov stvarnik, ali bog, in njihova duša. Težko si je predstavljati, da bo naprava, izdelana iz nežive snovi dojela, kdo je njen bog, njen tvorec.

Bog je ustvarjal človeka in podobna bitja na Zemlji iz živih organizmov, on upravlja z njimi preko njihovih duš in razumljivo je, da bo fizično telo človeka težko razumelo svojega ustvarjalca. Človek, to je živi organizem, lahko preko svojih možganov preide na nivo duš in ima tako odprto, čeprav rahlo povezavo z zakoni stvarstva; ko bo spoznal vse parametre nastajanja in poteka življenja bo nastopilo dvoje: samouničenje, ali pa bo človek postal tvorec za nova živa bitja, postal bo njihov bog.

Iz izkušenj vem, da nobena moja knjiga ne bi uzrla svetlobe dneva, če ne bi bilo Irene Golouh in njenega velikega prispevka ter vsestranskega sodelovanja. Njena neomajna odločitev, da me bo podprla, da bo sodelovala in da bo organizirala vse potrebno, da bo delo potekalo normalno, nima cene. Razprava o vsebini in izbiranje primerov, podanih v knjigi je za razumevanje snovi velikanski prispevek, ki ga je omogočilo znanje izkušene terapevtke, obenem pa je bila to velika in težka preizkušnja: prenašala je vse negativne ali pozitivne dialoge mirno in dostojanstveno, vredno vsakega spoštovanja. Irena, oprosti, in hvala; hvala tudi v imenu vseh tistih, ki jim bo tu opisana metoda zdravljenja pomagala, da najdejo srečo in zdravje v življenju.

Božidar Djurica nas je zapustil marca 2016. Njegovo delo nadaljuje Irena Golouh. Za vsa vprašanja vam je na voljo na številki 041 284 879 ali na zgoraj navedenem mailu.