Na tečajih se boste priučili uporabe zakonov življenjsko-kozmične energije v praksi.

Naučite se s sistematskim pristopom in pravili odkrivati čudežnost življenjsko-kozmične energije in njene zdravilne uporabe. Sodobna odkritja s splošnimi spoznanji s ciljem pomagati vsakemu, da duhovno raste, da je zdrav, srečen in uspešen.

Naj vas vodi raziskovalni duh in spremlja hvaležnost na poti povrnitve in vzdrževanja zdravja. Celostni pristop avtorjevega odkritja sistemskega dela z Življenjsko-kozmično energijo omogoča, da ozdraviš, s pomočjo prebuditve spečih moči zbistriš svoj um in pogled nase, na okolico, se naučiš vzdrževati svoje stanje, najdeš sebe, svojo pot in ob nadaljnjem samočiščenju neželjenih blokad, brušenju svojih karakternih lastnosti, vstopiš v nezamisljivi živopisani svet biserov narave, dosegljiv vztrajnim in spoštljivim. In tako obogaten z notranjim mirom in spo-znanjem plemenitiš naprej… OSTANITE RADOSTNI ob odstiranju resnice in vse čvrstejši ob odkrivanju svojega Izvora. Nasvidenje in SREČNO*

Znanje ob notranji veri omogoča posamezniku osebnostni in duhovni napredek. Spoznanja mu nudijo pomoč za samoozdravitev na vzročnem in posledičnem nivoju. Medtem, ko tistemu, ki zavzema visoko inkarnacijsko stopnjo in posveti dovolj pravilno vložene energije, je omogočeno, da pomaga tudi drugim, da ozdravijo.

Na tečaju se seznanimo z uporabo raznih tehnik, od dihanja, merjenja, vklop v meditacijsko stanje – izklop ega, povezava z notranjim jazom, spoznavanje vzrokov (od straha, travm do zla, magije…) za energetske poškodbe in transformacije za njihovo odpravo še pred pojavom posledic; ozdravitev tečajnika za duhovno delo; postopek sistemskega pristop k zdravljenju telesa; … z namenom, da postaneš individualen, najdeš sebe, zbistriš poglede, oplemenitiš svoje delo, dosežeš čiste odnose, prilagodiš okoliščine za uspešno realizacijo…, kar je možno, če si zdrav in dobrega počutja. Pravi čas, da se pridružite tečaju, če že dlje časa iščete globlje odgovore in pot za trajne rezultate, kako postati notranje neodvisen in svoboden, brez zablod, zavajanja, vsiljenih prepričanj ter slepih verovanj. Ste pripravljeni na direktno soočenje z notranjim jazom, za nezamesljiva spozanja resnice, zdravljenje duše ter da postanete za svoja raziskovanja, delo in rezultate sami sebi odgovorni … kajti šele izpolnjen, stabilen in samorealiziran posameznik lahko postane čvrsti člen družbe v dobi duhovnega razcveta za prevlado dobrega* Zainteresirani za delo z energijami brez negativnih posledic, se po predhodnem dogovoru, vidimo na tečaju v Ljubaljani ali katerem drugem mestu. OSTANITE RADOSTNI ob odstiranju resnice in vse čvrstejši ob odkrivanju svojega Izvora. Nasvidenje in SREČNO*

Vsak tečaj obdeluje tematiko ene ali več knjig. Prebrati knjigo ni enakovredno obiskati tečaj. Na vsakem tečaju vam pripadajočo knjigo podarimo.