Knjige o
življenjsko-kozmični energiji

Knjiga Kaj je življenjsko-kozmična energija

Kaj je življenjsko-kozmična energija

Avtor Božidar Djurica

Knjiga nima značaja priročnika in jo zato lahko uporabi absolvent tečajev ali začetnik kot tudi vsak, ki ga tovrstna snov zanima. Knjiga je lahko začetek ali konec spoznavanja energetskega stanja na našem planetu. Seznanja z načini zdravljenja škodljivih energijskih vplivov, ki se jih mora zavedati tisti, ki želi ohraniti ali povrniti zdravje, tisti ki zdravi pa jih mora znati odstraniti brez stranskih motečih učinkov.

Moto četrte knjige opozarja na nujnost sistematskega in brezkompromisnega vlaganja energije, ki pogojuje duhovno rast vsakega posameznika. S celostnimi ozdravljenji potrjuje resničnost teorije tudi v praksi.

“KAJ JE ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA” odkriva nov pogled na čakre in posledično bioenergijo, podaja načine čiščenja motečih vplivov iz okolice in postopek sistematičnega zdravljenja. Pojasnjuje delovanje energetske hrane za naš organizem, kdo vodi razvoj življenja, odstira tančico z naših ustaljenih pogledov na dušo, ego, možgane in DNK programe. Razpleta tanko nit med resničnimi in namišljenimi duhovnimi (po)doživljanji.

Preprosti slog razlage bralcu odstre pomen spoštovanja zakonov stvarstva ter dodaja kamenčke v mozaiku spoznanj, in sicer s ciljem: pomagati vsakemu, da duhovno raste, živi brez bolezni in srečno.

 

Kaj je življenjsko-kozmična energije je vprašanje, ki si ga zastavlja vsak pacient, ko občuti njen božanski vpliv pri zdravljenju, ali obiskovalec tečajev za terapevta, kateremu uspe izvajanje zdravilnih transformacij, bralec treh knjig o zdravljenju s to božansko energijo in vsak tisti, ki je od prijateljev slišal za delovanje te energetske hrane za naš organizem. Ni le to,zastavlja se tudi vprašanje, in dvom v postopek sprejemanja življenjsko-kozmične energije v naše telo, kdo vodi ta postopek, da smo tu, živi, kakšna je naloga duše, možganov in programov, ki jih formirajo geni v DNK strukturi? Razumevanje dvojnih komand duše in ega, ki upravljata z možgani in njun odziv, ki nam služi kot osnova za presojo o značaju in obnašanju ter reagiranju posameznika na okolico, kar je posebej zanimivo s strani zdravljenja slabih značajev.

Na koncu se zastavlja vprašanje, kako uspeti v duhovnem razvoju osebnosti in doseči razumevanje, kako in zakaj nam mentalna kirurgija uspeva, kakšen je svet energij in zakaj so na najvišji stopnji zavesti, na nivoju duš, univerzalni zakoni definirani in lahko uporabljivi za zdravljenje, in zakaj moramo spoštovati naravne zakone, zakone stvarstva. V tej knjigi sem opozoril bralce na zablode, katere postavlja ego, in na zgrešene poti duhovnih šol in naukov, poskušal odgovoriti na vsa zgoraj omenjena vprašanja, podati svoje znanje, z enim samim ciljem: pomagati vsakemu, da lahko duhovno napreduje in uresniči potenciale svoje osebnosti v zdravem  življenju.

*

Življenjsko-kozmična energija

Duša, ta vrhovni princip stvarstva, v sodelovanju z egom vodi preko možganov vse genetske programe in procese, ki potekajo v organizmu; duša z egom je, oziroma sta odgovorna tudi za vsa naša različna obnašanja v okolju v katerem živimo in delamo. Vseobsežni sistem funkcioniranja našega organizma bi odpovedal, če duša in možgani ne bi za potrebe delovanja organizma imeli primerno gorivo oziroma energijo. V bežni primerjavi z avtom je voznik kot duša avtomobila brez moči, ko mu zmanjka goriva za delovanje motorja z notranjim izgorevanjem v pogonskem delu avtomobila. Prav tako duša človeka ostane brez moči, če možgani za potrebe organizma nimajo na razpolago primerne energije. Zastonj bo, če duša s komandami sili v možgane: če tem možganom primanjkuje energije, bo telo prenehalo delovati, kljub dobremu prizadevanju duše in možganov.

Mnoge ezoterične smeri učenja in tudi znanstvene raziskave potrjujejo dejstvo, da je človeški organizem podoben univerzumu, le da je uokvirjen in omejen v podobi človeškega telesa. To potrjuje dejstvo, da naše telo potrebuje univerzalno gorivo, energijo za svoje funkcioniranje. Znane in neznane energije so prisotne v skupni energiji, ki napaja vsak del našega telesa. Vse energije, katere vsebuje vesolje in naša Zemlja, so sestavni del te univerzalne energije, ki jo lahko enačimo z gorivom. Duša potrebuje univerzalno energijo, katera prihaja iz vesolja, in je zatorej logično, da bo ta energija življenja odvisna od vseh sprememb, ki nastajajo v vesolju ali na Zemlji. Dogajanja v vesolju naš organizem občuti in če so te spremembe vitalnega pomena za delovanje telesa, se spremenijo njegovi parametri funkcioniranja in organizem začne delovati po načelu teh sprememb.

*

Ne bo odveč, če ponovim, da univerzalna energija, ki je primerna za naš organizem, prihaja iz obstoječega univerzuma in jo zaradi tega lahko imenujemo kozmična energija. Drugi pogoj, ki ga potrebuje organizem za pravilno funkcioniranje, so energije, ki jih ima kraj, kjer prebivamo, oziroma pogoji, ki jih nudi v našem primeru življenje na Zemlji. Energiji kozmosa moramo prišteti še ugodnosti življenja na Zemlji, tako da gorivo, ki omogoča funkcioniranje našega organizma lahko definiramo kot življenjsko (pogoji na Zemlji)-kozmična (energije iz vesolja). Življenjsko-kozmično energijo lahko imenujemo tudi drugače, toda vsebinsko mora izpolnjevati omenjene pogoje in v lastni vsebini imeti vse nam ljudem znane in tudi neznane vire energij vesolja.

 

Ostale knjige