Božidar Djurica, avtor nauka o življenjsko-kozmični energiji

Božidar Djurica, je prvi na svetu odkril energijo, ki nam daje življenje, definiral njene karakteristike, in uporabil za (o)zdravljenje ter vzdrževanje zdravja.

Energija, ki se nahaja povsod okrog nas na Zemlji in Vesolju je osnova za naš obstoj, za obstoj človeštva, ona omogoča delovanje živih organizma. Ta energija, ki je nujno potrebna za delovanje organizma je ŽIVLJENJSKA in je pod vlivom KOZMOSA, predvsem sonca, zato sem jo poimenoval z binarnim terminom, oziroma s skupno besedo ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNA ENERGIJA.

Božidar Djurica je bil po izobrazbi inžinir elektrotehnike. S svojim pronicljivim očesom je opazoval metode, postopke in učinke zdravljenja z nekonvencionalnimi pristopi.

Postopoma je postavil enostavno in racionalno shemo obstoja in delovanja nevidne energije, ki kot izvorna pogojuje življenje na Zemlji, opredelil njene lastnosti in jo zaradi le-teh poimenoval z življenjsko-kozmično energijo. Hkrati je izdelal natančen sistem uporabe njenih učinkovanj na človeško bitje, človeško osebnost in človeški organizem, sistem zdravljenja določenih bolezenskih stanj z eliminacijo nekoristnih energij oz. škodljivih vzrokov in virov, brez negativnih stranskih učinkov. Ezoterične tehnike, duhovne in alternativne zdravilske pristope, o katerih obstaja danes veliko parcialnih in nekritičnih razlag in opisov, je spoznal, natančno opisal oz. opozoril na nevarne dolgoročne stranske posledice ter pomanjkljivosti in predstavil svoje logične dosežke javnosti kot prvo objavljeno celoto popolne vseobsežnosti.

Ugotovil je, da v vseh raznovrstnih primerih ogroženosti zdravja in življenja nastopa kot odločilen dejavnik človeški faktor; da je telo edini hram celovitega človeškega bitja ter hkrati posoda njegovega duhovnega bistva, oziroma enkratne in samosvoje identitete. Zavedal se je, da je pot do znanja, zlasti do inovativnega spoznanja, torej do neznanih, skrivnostnih in pogosto hudih ali celo pogubnih dejstev, ‘skrivnosti’, trnova in nevarna, kajti obelodanil je tudi nekatere tajnosti določenih vplivnih, strogo zaprtih društev, skupin in krogov, orisal javnosti neznana načela delovanja tajnih organizacij/združenj ter razčlenil postopke za uveljavitev njihovih negativnih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ter drzno in uspešno posegel tudi na področje zlega delovanja izvajalcev različnih oblik magije, katere je natančno opisal in s svojimi posegi onemogočal v praksi, z namenom ohranitve zdravega in srečnega sobivanja v naravi, družini in družbi.

Na poti iz fizičnega v duhovno stanje nas naš ego ovira. Vlada nad našo osebnostjo s pravili znanja in izkušenj, ki smo si jih pridobili v življenju in gospodari nad našim duhovnim jazom.

Nastanek “življenjsko-kozmične energije”

Vseh pet knjig o življenjsko-kozmični energiji, predstavlja sodoben pogled in pionirsko besedilo na področju energij, ki so nam potrebne za življenje, in omogoča božansko uporabo le teh v prid življenja brez bolezni in s tem človeške sreče.

Bilo je potrebno ogromno dela, časa, truda in znanja za: študije različnih ezoteričnih pogledov in obrambo od njihovih dostikrat zgrešenih načel /// preizkuse neštetih meditacijskih tehnik z Vzhoda in njihov prenos in uporabo na Zahodu /// dolgoletno treniranje za lastno podoživljanje duhovnih nivojev in duhovno rast /// tisoče preizkusov pri izdelavi tajnih besedil za lastna transformacijska pravila ter izbiro adekvatnih energij, od katerih smo odvisni, in katero lahko uporabimo za svoje zdravje /// branje kupov knjig in obiske številnih predavanj in delavnic na to temo in za spoznavanje duhovnih smeri Zahoda, njihove organiziranosti in potrebe po tajnosti /// študij atomske fizike, kvantne mehanike in subatomskih delcev in njihovih energetskih in materialnih uprizoritev /// študij anatomije človeškega telesa in razumevanje njegovega delovanja na osnovi genetskega programa pod poveljstvom duše in preko možganov /// premagovanje negativnega odnosa družbe do klasično nedokazanih energetskih učinkov oz. trditev in njenega nezaupanja v uporabo energije za zdravljenje /// študij psihologije in učinkov psihoterapije na človeka ter za preseganje negativnega in zgrešenega odnosa psihologov do ezoteričnih ved in njihovega negativnega angažiranja sredstev javnega informiranja in preprečevanja uveljavljanja duhovnih ved v družbenih strukturah /// analize obnašanja človeka od rojstva do smrti, v odvisnosti od značaja in njegovega odnosa do družine, družbe, delovnih obveznosti, razvoja humanosti, etike in socialnosti /// spremljanje razvoja alternativnega zdravljenja v naši družbi, nepripravljenosti za delo na duhovnem nivoju in dostikrat zgrešenih prijemov in uporabe energij za zdravljenje /// sprejemanje načel univerzalne ljubezni, posvečenosti in bežnih kontaktov z zunaj čutnimi dogajanji.

Božidar Djurica je umrl leta 2016. Svoje delo je predal partnerici Ireni Golouh, ki ga je vzseskozi spremljala in podpirala v njegovih odkritjih.