Življenjsko kozmična energija

Kako jo uporabimo za naše zdravje?

Kako lahko z njo zdravimo druge?

Ali lahko zdravimo tudi prostore?

Ali imam energetske blokade?

Življenjsko-kozmična energija je osnova za življenje - ta energija s svojim delovanjem na nas ne more imeti stranskih učinkov - ko na primer, z zdravljenjem kanaliziramo energijo v pacienta, nastaneta le dve možnosti: ali je pacientu bolje ali pa se ne zgodi nič.

Rastlinski in živalski svet je odvisen od energije, ki jo pošilja vesolje, brez sončne energije na zemlji ni življenja. Če ima organizem zadosti te energije, je sposoben premagati vsako bolezen. Problem nastane v primeru, ko organizem ni sam sposoben sprejeti to energijo, kadar je moten ali če ga nekaj od zunaj moti. Tu nastopi delo terapevta, ki kanalizira življenjsko-kozmično energijo v pacienta. Po grobih ocenah tako ogrožen organizem v primerjavi z delom terapevta lahko skozi hrano in druge aktivnosti sprejme na dan le pet do deset odstotkov te energije. Terapevt mu lahko da sto odstotkov. Logično, terapevt mora pred terapijo še odpraviti vse vzroke, ki so pripeljali do tega, da organizem ni sposoben sprejemati zadosti življenjske energije, da se pacientu ne bi povrnilo slabo energijsko stanje.

Da je opisano zdravljenje možno in učinkovito lahko zelo hitro potrdimo ali preverimo s pogledom v genetski zapis vsake celice: že z bežnim pogledom lahko v njej hitro ugotovimo neverjetno bogastvo programov. Kajti v genetski strukturi človeka je že samo po eni dimenziji shranjenih približno milijarda in sedemsto milijonov zapisov. Sleherni človek preko dednega nasledstva dobiva svoje gene; tako se tudi zgodovina našega življenja, izkušenj, duhovne rasti, bolezni itd. prenaša naprej, v gene naših potomcev; s tem lahko pojasnimo, razumemo ali opravičimo reinkarnacijo, karmo in še marsikaj drugega. Npr., tudi videnja v našem evropskem okolju so po svoji vsebini krščanska, in ne budistična; budistu se gotovo ne bo prikazala Marija, mati božja, kar dokazuje oz. pomeni, da so tudi duhovna ali mistična videnja produkti našega organizma, oz. nas samih.

odstotkov

Na tej osnovi so že dolgo tega sklepali, da pripadniki človeškega rodu pravzaprav vse vemo in da je vse, kar določa naš človeški mikorokozmos, skrito v naših možganih: potrebno jih je tega le spomniti.

Ti programi so aktivni in funkcionirajo s povsem določeno motivacijo, ali pa so neaktivni: pogosto ne razumejo dogajanj, oz. ne razumejo pomena signalov in sprememb na svojem specifičnem področju delovanja človeškega organizma. Tako so npr. programi, ki omogočajo spoznavanje duhovnih dogajanj pri večini kristjanov na zahodu močno blokirani, medtem ko so pri prebivalcih na vzhodu odprti. Zaradi tega je sprejemanje njihovih modrosti in pouk o duhovnosti v našem okolju toliko težji, ker enostavno tega ne znamo razumeti.

Narava je poskrbela, da se s spremembo genetskega zapisa ne porušijo osnove kreacije, saj obstaja veliko istih sekvenc za eno dejanje ali delovanje enega organa. To omogoča terapevtu poseg vračanja poškodovanih genov v zdravo stanje in zdravljenje s popravkom. Praksa kaže, da to drži.

Še posebej je zanimiv vpogled terapevta v medprogramske programe, ki delujejo sinhronizirano v kompleksnem večdimenzionalnem sistemu med posameznimi organi, med sistemi v telesu, med telesi, med naravo in vesoljem. Te obstoječe povezave pojasnjujejo, kako lahko z zdravljenjem enega organa ozdravimo drugi organ (ali organe) in kako lahko medtem, ko zdravimo drugega (npr. pacienta), hkrati zdravimo tudi sebe.

Metoda terapije z življenjsko-kozmično energijo oz. njeni zdravilni učinki so danes do 85% znanstveno dokazljivi. Nedokazljivo je nekako 15% njene vsebine, in sicer meditacijsko-mantrični sistem transformacij in psihotronični stroj; le-teh ne moremo razložiti, in ne moremo opisati, kako delujeta.

Toda praksa mnogih terapevtov, na različnih celinah, v različnih obdobjih je pokazala, da metoda te terapije deluje. Zaradi tega je združljiva z metodami klasične evropske medicine. Razlika je le v tem, da znana uradna medicina deluje predvsem na fizičnem delu telesa z zdravljenjem posledic neke bolezni, medtem ko omenjena metoda terapije z življenjsko-kozmično energijo deluje začenši od vzroka in na duhovni ravni in se na koncu zdravilnega posega prenaša na fizično raven, na organizem sam.

Natančneje, na duhovni ravni terapevt odpravi vzrok bolezni oz. ozdravi njen vir; to lahko naredi celo veliko prej, kot pa se bolezen vidno pojavi oz. manifestira, medtem ko klasična medicina ukrepa, ko se pojavijo vidne sledi in posledice bolezni. Terapevt z življenjsko-kozmično energijo ozdravi ali prepreči vpliv vzroka bolezni na organizem in organizmu omogoči, da vzdržuje zdravo stanje; ali, v primeru porušenega normalnega zdravega stanja, da zdravo stanje ponovno vzpostavi, oz. pridobi in povrne, kar vse potrjuje prednost njegove metode.

Na duhovni ravni, kakor praksa kaže, časovna komponenta in komponenta razdalje ne delujeta. To načelo omogoča terapevtsko delo na daljavo in razvoj parapsiholoških sposobnosti, kot je to npr. branje misli ali jasnovidnost. Terapevt dostikrat pri neizobraženi populaciji ustvarja vtis, da dela čudeže, ker le-ta ne razume navedenih pojavov, pojavov brez zemeljskih komponent. Še posebej vzbuja občudovanje hitrost njegovega dela s prebliski in delo z uroki, prekletstvom in črno magijo. Toda z vztrajnim izobraževanjem se bo tudi to nejeverno presenečenje in začudenje izgubilo.

Obračun terapevta z egom mora biti neboleč. Kajti naš ego nas je pripeljal do tega, da lahko razmišljamo o možnosti, da ga pri transformacijah izločimo, da nam poseg vklop-izklop uspeva in deluje. Ego bo zagotovo zadovoljen, če nam terapevtsko delo uspeva, všeč mu bo, da smo uspeli s terapijo, da pomagamo pacientu in da nekaj znamo. Ego dobi svoje zadoščenje, čeprav se v končni fazi izobraževanja tega ne bomo več zavedali, ker nas bo povsem prepojila univerzalna ljubezen.

Kozmični zakoni so za nas še vedno kot privzeti aksiomi, ker njihovih zakonitosti še ne poznamo. Moramo jih sprejeti takšne, kot so. Če izkoristimo kompletne možnosti duhovnega potenciala in dela s terapijo z življenjsko-kozmično energijo ugotovimo, da lahko terapevt zdravi s prisotnim ali odsotnim pacientom. Energija je povsod in se lahko spreminja iz ene oblike v drugo, ne more pa se izničiti. Na duhovni ravnini ni razdalje in je pacient lahko tu, med nami, ali na drugem koncu sveta; ker na duhovni ravnini tudi ni časovne komponente, se poseg lahko zgodi danes ali pa učinkuje mnogo let nazaj.

Cilj našega učenja je, da boste znali biti sami sebi in drugim terapevt in zdravitelj.

Zdravljenje z življenjsko kozmično energijo

Zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo je sistem celostnega zdravljenja, in to zahteva da moramo najprej ozdraviti organizem, odpraviti vse vzroke za bolezen in na koncu pomagati telesu, da obračuna z boleznijo.

Prav v sklopu tega celostnega pristopa k zdravljenju ali vzdrževanju zdravja spada tudi iskanje in odpravljanje vzrokov za bolezni, ki so nastali na terenu, v prostorih bivanja ali na delovnem mestu. Pri tej pripravi procesa, v katerem bo sam organizem obračunal z boleznijo, je potrebno vse energetske vplive in poškodbe nevtralizirati in ozdraviti.

Če vas zanima več o tej energiji, ki je vse okrog nas in nam daje življenje, pokličite Ireno Golouh na 041 284 879.

Knjige z vsemi razlagami in metodami za delo z življenjsko-kozmično energijo.

Življenjsko kozmična energija v knjigah

Kaj drugi pravijo o delu z življenjsko-kozmično energijo?

Življenjsko kozmična energija v praksi