V spomin Bošku

V spomin
našemu Bošku

Prvi dan marca 2016 je v Ljubljani, kjer je zadnje desetletje živel in delal, ugasnilo plemenito človeško življenje Božidarja Djurice, nesebičnega učitelja in mentorja na poti duhovne rasti številnih njegovih sogovornikov, učencev, obolelih in ozdravljenih, ki ga z veliko hvaležnostjo ohranjamo v srcih in trajnem spominu.

Spoznali smo ga v različnih srečanjih, ob tečajih, knjigah, terapijah z življenjsko-kozmično energijo, kjer je s svojimi dobronamernimi nasveti in spoznanji želel vzpodbuditi samostojno razmišljanje in aktivirati naše prirojene, latentne, skrite, a neizkoriščene talente in naravne danosti, sposobnosti za samospoznavanje, artikulacijo potencialov, individualizacijo in samoizobraževanje osebnosti, za duhovno rast in psihofizično zdravje, ki je bilo pogostoma tudi načeto in večkrat ogroženo.

Skozi raznovrstne življenjske izkušnje – bil je namreč naravno nadarjen in široko razgledan, akademsko izobražen inženir elektrotehnike, neutrudni raziskovalec, učitelj, kriptolog, mednarodno uveljavljen radioamater, navdušen jadralec, za mnoge izmed nas zvest prijatelj in za številne druge svetovalec in uspešen zdravilec, avtor natančnih, inovativnih besedil o kozmičnih in zemeljskih energijah, oziroma kar petih izvirnih knjig o učinkovanju življenjsko-kozmične energije na človeka: o samoozdravljenju, zdravljenju in vzdrževanju zdravja.

Krasila ga je elementarna, prirojena bistrost, pronicljivost in odprtost uma, moč jasnega izražanja in natančnega opazovanja, videnja in posvečanja pozornosti, osredotočene čuječnosti. To je dosegal v stanju vzpostavljene in kontrolirane meditacije, to je v stanju popolne izključitve ega in zunanjega sveta, vseh svojih znanj in izkušenj: v času kratkotrajnega, trenutnega vklopa meditacijskega duhovnega stanja resnice, v stanju brezpogojne predanosti, brez vsakega posrednika, v lastni frekvenci visoke duhovne zavesti.

Postopoma je postavil enostavno in racionalno shemo obstoja in delovanja nevidne energije, ki kot izvorna pogojuje življenje na Zemlji, opredelil njene lastnosti in jo zaradi le-teh poimenoval z življenjsko-kozmično energijo. Hkrati je izdelal natančen sistem uporabe njenih učinkovanj na človeško bitje, človeško osebnost in človeški organizem, sistem zdravljenja določenih bolezenskih stanj z eliminacijo nekoristnih energij oz. škodljivih vzrokov in virov, brez negativnih stranskih učinkov. Ezoterične tehnike, duhovne in alternativne zdravilske pristope, o katerih obstaja danes veliko parcialnih in nekritičnih razlag in opisov, je spoznal, natančno opisal oz. opozoril na nevarne dolgoročne stranske posledice ter pomanjkljivosti in predstavil svoje logične dosežke javnosti kot prvo objavljeno celoto popolne vseobsežnosti.

Ugotovil je, da v vseh raznovrstnih primerih ogroženosti zdravja in življenja nastopa kot odločilen dejavnik človeški faktor; da je telo edini hram celovitega človeškega bitja ter hkrati posoda njegovega duhovnega bistva, oziroma enkratne in samosvoje identitete. Zavedal se je, da je pot do znanja, zlasti do inovativnega spoznanja, torej do neznanih, skrivnostnih in pogosto hudih ali celo pogubnih dejstev, ‘skrivnosti’, trnova in nevarna, kajti obelodanil je tudi nekatere tajnosti določenih vplivnih, strogo zaprtih društev, skupin in krogov, orisal javnosti neznana načela delovanja tajnih organizacij/združenj ter razčlenil postopke za uveljavitev njihovih negativnih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ter drzno in uspešno posegel tudi na področje zlega delovanja izvajalcev različnih oblik magije, katere je natančno opisal in s svojimi posegi onemogočal v praksi, z namenom ohranitve zdravega in srečnega sobivanja v naravi, družini in družbi.

Njegove ugotovitve, podane v pogovorih, javnih predavanjih in nato napisanih oziroma objavljenih besedilih – njegove knjige so objavljene in dostopne strokovni javnosti in posamezniku v slovenščini (5), črnogorščini (5), angleščini (5), in ruščini (2), danes uporabljajo ali pri svojem delu upoštevajo številni uporabniki, saj so se, predvsem v praksi zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo pokazale za stvarne, učinkovite, pravilne in vedno uspešne.

Analitične sodobne tehnologije, ugotovitve in izkušnje drugih raziskovalcev, zdravnikov klasične zahodne medicine in različnih zdravilcev po svetu, so potrdile uporabnost njegovih spoznanj. Vsekakor pa bi za realno presojo njegovega avtorskega dela bralec ali uporabnik moral biti sposoben videti in doživljati svet s tistih nivojev in dimenzij kot je to uspevalo njemu; kot je sam dejal, je vsaka ocena vredna ocenjevalca.

Pri tem delu v dobro sočloveka ga je vodila empatija in dosledno spoštovanje čustvene tolerance, brezmejne odprtosti do sočloveka, predvsem pa spoštovanje elementarnih, večnih moralnih načel, ki so univerzalna vrednota in usmerjevalec razvoja človeštva v dobro v vseh časih. Spoštoval je načelo da lahko človek dela, kar hoče, samo, da s tem ne moti oziroma ogroža drugega, da je zdravilec dolžan storiti vse, da bi sogovornik/pacient sam uvidel in spoznal pravo pot, oziroma pravilo, ki omogoča rešitev stanja, stiske ali problema. Tak njegov pristop in delovanje razkrivata njegov totalni angažma celovite osebnosti, oziroma osebnosti zdravilca/terapevta brez ostanka ali preračunljive rezerve. To, seveda, zahteva tudi odpovedi in določeno žrtvovanje, a hkrati ustvarja dragoceno osebno izkušnjo, bogati delovno prakso zdravilca in mu omogoča rast: v njegovem primeru je dolgoletno učenje (po Boškovih besedah je trajalo dvakrat po dvajset let), visoka rojstna duhovna razvitost, študij, raziskovanje, premišljevanje, spoznavanje tozadevnih izkušenj v domačem in tujem okolju, nesebično zdravljenje pomoči potrebnih, vloženi trud, čas in zbiranje povratnih informacija, ustvarilo izredno duhovno bogastvo in celovito spoznanje, iz katerega je spontano in intuitivno črpal moč in vedenje o učinkoviti, pravilni poti do rešitve, terapije in zdravja.

Načrtno, po več desetletjih učenja, razmišljanja, truda in vsestranskih intelektualnih naporov, pa tudi osebnega trpljenja in bolečih izkušenj, skozi vsakdanjo prakso in potek različnih postopkov zdravljenja je, na osnovi doseženega napredka ali popolnega ozdravljenja, določil univerzalna pravila za zdravljenje z življenjsko-kozmično energijo. Odkril je pot, ki omogoča skozi ciljna kratka meditacijska stanja, ‘prebliske’, najprej določiti oziroma izmeriti stanje, stopnjo ogroženosti, potem usmeriti, ‘kanalizirati’ življenjsko-kozmično energijo oziroma jo prinesti na določeno izmerjeno ogroženo mesto, to je mesto brez ali brez zadostne energije, in nato ponovno izmeriti in tako kontrolirati poseg, stanje, stopnjo energetske prisotnosti, natančneje: koliko energije je na sedaj terapevtsko ozdravljenem telesu, posameznem tretiranem predelu, sistemu v organizmu ali v posameznem organu.

Najprej pa je spoznal, da je osnova za uporabnost sistema zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo natančno določanje prvotnega stanja, upoštevanje novih ali drugačnih okoliščin v procesu zdravljenja in dosledno ponovljena meritev energetskega stanja kot kontrola uspešnosti terapije.

Po tem strogem znanstvenem načelu, ki temelji na upoštevanju njegove inovativne in neizogibne iznajdbe za doseganje potrebnega meditacijskega stanja: ’vklop’ in ‘izklop’ zdravilčeve usmerjene zavesti za izvedbo transformacije ter preverjanje stanja pred in po zdravilčevem posegu, je Boško dosegel pomembne uspehe in ob doslednem upoštevanju tega postopka, omogočil hitre realizacije. Ob tem je insistiral, da naj po tem načelu delujejo tudi sami pacienti, tečajniki ali sogovorniki.

Ta ustvarjen sistem za zdravljenje oziroma ukrepanje z uporabo povsod na zemlji prisotne z zemljo in vesoljem pogojene življenjske energije potrjujejo njegovo zavezanost znanstveni metodi delovanja: vpogled, analiza, diagnoza, ukrepanje, preverjanje pravilnosti oziroma učinkovitosti ukrepa; seveda, istočasno terja visoko duhovno stopnjo razvoja zdravilca, ki je hkrati omogočen učencu, visoko stopnjo znanja in angažiranja, pa tudi sodelovanja pacienta, da sprejme povrnjeno energijo in da se pri težjih dolgoročnih vzrokih sam opredeli in aktivno sodeluje v postopku za premagovanje bolezni, bolezenskega stanja ali negativnih zunanjih, tudi tujih vplivov, ter uporabo vseh dostopnih sredstev na poti do zdravja.

Zato je Boško Djurica izdelal in postavil trdne temelje za dosledno, znanstveno utemeljeno raziskovanje razmer in tudi prikritega ozadja slehernega primera ogroženosti ali bolezni, ki se pojavlja najpogosteje v vsakdanjih skaljenih medčloveških odnosih. Pozornost je posvečal vseprisotni potrebi po pristni domačnosti, ter na drugi strani agresiji, ki je v različnih oblikah (zloba, zavist, maščevalnost, pohlep, ljubosumje) trajno med nami, in ki je vedno posledica hude izkušnje oziroma doživetega nasilja, ali odgovor na vsiljene prepovedi in zahteve obravnavanemu posamezniku.

Njegovi pacienti so bili večinoma dobri ljudje, izgubljeni ali ranjeni v današnjih okrutnih življenjskih razmerah, v neobvladljivih okoliščinah ali v primežu nasilnega zla, ki jim klasična medicina ni mogla pomagati. Med njimi najzahtevnejša peščica so bili predvsem v zadnjih letih, usmerjeni proizvajalci uničevalnih energij, nehvaležni in redki možno ozdravljivi. Vsekakor je bil vedno pripravljen vložiti svoj čas, trud, znanje, energijo v zdravljenje, v pozitiven napor in osebno individualno ali širše osveščanje.

Raziskoval je tudi zanemarjena področja človeškega obzorja, različne sfere medicinskega znanja s psihološkega in fizičnega področja, lastnosti, vzroke in posledice lastnih in tujih negativnih vplivov ali dejanj. Spoznal je sposobnosti in različne postopke, ‘protokole’ za uresničevanje spontanih in zavestnih negativnih ciljev z uporabo t.i. bele, rdeče in črne magije in brezobzirno zlobo njihovih izvajalcev, za katerih posledice je iznašel in podal univerzalen pristop k njihovi nevtralizaciji. Ves čas je sledil načelu zdravljenja, da pacientu omogoči, da z lastnim obrambnim sistemom premaga svoje težave, ozdravi, da premaga bolezen.

Kot je znano, vsega tega ni mogoče doseči brez požrtvovalnega, nesebičnega poguma, ki kot vire in vzroke porušenega zdravja in ogroženosti življenja odločno razkriva številne delujoče elemente iz sedanjosti in preteklosti, celo možna skrita sovražna razmerja med najbližjimi člani družine in krvnimi sorodniki, prijatelji in kolegi, brez pristranskosti in nekritične čustvene navezanosti raziskovalca. Zavezanost zdravilca resnici in dobremu vedno omogoča uspešno zdravljenje.

Ob njegovem prehodu je izšla 5. knjiga v angleškem prevodu: ‘Healing Spaces with Life-Cosmic Energy’ s posvetilom črnogorski Boki, »nevesti Jadrana«, kjer je Boško rojen in od koder je trajno črpal svoja inovativna, bistra razmišljanja ter visoka spoznanja; tam, v njegovi Boki, oziroma v starodavnem Kotoru je tudi njegovo zadnje fizično počivališče.

 

Dragi Boško, hvala Ti za vse.
Počivaj v miru!

“Dragi Boško, hvala za vse;

oprosti nam za tisto, kar ni bilo prav;

naj ti bo prosta pot,

in mir s tabo.”

prof. dr. Vladimir Osolnik