Življenjsko kozmična energija - Božidar Djurica

V februarski KARMI plus je objavljen intervju z Boškom pod naslovom NESKLADJE ENERGIJ VODI V BOLEZEN.

Vprašanja z odgovori v celoti in tudi sicer pogosto postavljena vprašanja tečajnikov, pacientov in “duhovnih iskalcev” o življenjsko-kozmični energiji je podan na tej strani.

BOŽIDAR DJURICA, AVTOR TREH KNJIG O ZDRAVLJENJU Z ŽIVLJENJSKO-KOZMIČNO ENERGIJO

Ste zdravilec in avtor treh knjig o življenjsko-kozmični energiji, v kratkem bo izdana tudi četrta, nam lahko razložite o kateri energiji govorite?

Zdravljenje, ki ga v praksi opravljam že desetletja in preko štiridesetletni študij duhovnih smeri, religije in ezoterike so mi omogočili spoznanja, da lahko pojasnim pogoje, ki so potrebni za obstoj živih bitij na zemlji. Gre za pionirsko delo na nivoju neznanih energij in izpeljano pojasnilo, kaj je življenjska gonilna sila oz. katera energija je potrebna za zdravo funkcioniranje živih bitji. Svetloba, sonce ali neki namišljeni energetski izvori predstavljajo delna pojasnila o energiji, ki nam je potrebna za življenje. Celotno vesolje, z vsemi poznanimi in nepoznanimi planeti deluje na naš organizem in ustvarja pogoje za obstanek. Sonce je sicer nam najbližje energetsko telo, toda danes je lahko skorajda vsakemu človeku razumljivo, da celotno vesolje deluje na naš organizem in ustvarja pogoje, da lahko živimo. Zemlja s svojimi energijami pogojuje dodatne zahteve za razvoj živih bitji na njej. Življenjske kreacije v vodi, v zemlji, na zemlji in v zraku se med seboj razlikujejo po fizičnih oblikah samo zaradi prilagoditve zemeljskim pogojem. Naš organizem je prilagojen, da izpolni dva pogoja: tistega, ki ga zahteva vesolje in drugega, ki ga pogojuje zemlja. Na osnovi tega sem energijo, katera je potrebna za naš obstoj poimenoval z življenjsko (pogoj zemlje) in kozmična (pogoj vesolja) energija. Življenjsko-kozmična energija se nahaja v zemlji, na zemlji in v naši atmosferi, smo potopljeni v energiji življenja. Naše telo direktno črpa energijo za potrebe obstoja iz okolice, nikakor pa ne, da ta energija izhaja iz nekega izvor nekje v vesolju.

Znanost nas uči, da živimo od hrane, ki jo zaužijemo, ali ima telo dodatno potrebo po življenjsko-kozmični energiji?

Ne, to ni nič dodatnega, vse okrog nas je usklajeno, hrana je potrebna za fizične aktivnosti, za potrebe mišic in izpolnitev zahtev za življenjske aktivnosti na zemlji, medtem ko je življenjsko-kozmična energija potrebna za naš obstoj, da živimo, da smo se sploh razvili kot živa bitja. Ni presenetljivo, da danes zasledimo informacije, kako posamezniki na Vzhodu in tudi pri nas živijo brez hrane, kar je samo potrdilo, da je hrana potrebna za fizične aktivnosti in s tem za izpolnitev zemeljskih pogojev našega obstoja. S treniranjem lahko dosežemo, da fizične aktivnosti minimaliziramo in z meditacijo dovajamo zadostno količino energije, potrebno za življenje in življenjsko zmoremo funkcionirati brez uporabe hrane.

To je novo pojmovanje energije potrebne za življenje, kako naj bi jo naše telo sprejemalo?

Nobeno telo oz. kreacija ne more le sprejemati ali celo ustvarjati energij, v naravi se ena energija pretaka v drugo in tako jih lahko izkoriščamo za naše zemeljske potrebe. Naše telo sprejema iz oklice življenjsko-kozmično energijo, jo koristi za lastne potrebe in pretvarja kot sekundarno energijo, ki ustvarja zaščitno polje okrog telesa. Energijo okrog telesa smo poimenovali z bioenergijo, s pretvorbo jo ustvarjajo bio sistemi, nekateri posamezniki in otroci po rojstvu to polje vidijo, v Indiji so ta energetski plašč poimenovali z auro. Preboj življenjsko-kozmične energije skozi bioenergetsko polje do organov v telesu povzroča vrtince, ki jih nekateri imenujejo točke odpiranja, z Vzhoda poznanimi pod imenom čakre. Vsak organ in sistem telesa ustvarja vrtinec oz. čakro za dovod potrebne energije, pri tem nastaja preko sedemdeset teh prebojev. Čakre niso nekaj posebnega, neka energija, ki jo telo ustvarja, pojavljajo se kot posledica energetskega preboja in nič več. Na primer, če ni bioenergije okrog telesa ali telo ne sprejema potrebno življenjsko-kozmično energijo tudi teh prebojev, točk odpiranj, čaker ne bo. Nesmiselno je izvajati zdravljenja, uravnavanja in posiljevanje čaker, ker bi to v primerjavi s pokvarjenim avtomobilom bilo enako, kot da bi popravljali cesto namesto avtomobila.

Naše telo ima različne organe in bi pričakovali, da ima potrebo po različnih energijah, kakšna je življenjsko-kozmična energija, katere so njene lastnosti?

Energija življenja je univerzalna, vsebuje vse energije vesolja in zemlje. Če bi to energijo  poenostavljeno primerjali z elektromagnetnim nihanjem, bi ta energija obsegala vsa nihanja od enega utripa v sekundi (Hz) do plus neskončnosti in prav tako od enega utripa pa do minus neskončnosti. Organi v organizmu imajo možnost, da črpajo energijo za svoje potrebe na določeni frekvenci, če vzamemo za primer ledvico, bi ta vzela energijo srednjega vala, srce ultrakratkega vala in možgani svetlobno energijo. Ta preprosta primerjava naj vas ne zavede, s tem sem hotel pojasniti univerzalnost življenjsko-kozmične energije, kot so v omenjenem primeru vse energije elektromagnetne, medtem ko je za energijo življenja značilna univerzalnost, zanjo bi lahko rekli, da vsebuje vse energije, ki jih telo potrebuje za svoje bivanje in so zemeljsko kozmične.

Kako poteka pretvorba te univerzalne energije?

Celotni postopek od oploditve, rojstva, preko življenja in vse do smrti za naše telo skrbi duša ali notranji jaz, če duše ni v telesu, je telo mrtvo oz. neuporabno. Mogli bi reči, da je duša sistemski operator in če bi naše telo primerjali z avtomobilom lahko rečem, da je voznik sistemski operator in avtomobil je neuporaben, če v njem ni voznika. Vsak organ pod kontrolo duše vzame za sebe primerno energijo, ker mu druga ne bo odgovarjala in če to primerjamo z avtomobilom, nobena tekočina ne bo ustrezala njegovemu motorju, če to ni primerni izdelek naftnih derivatov, katerega je določil konstruktor in voznik uporablja.

Kako bi opisali dušo v človeku?

Kot sem že omenil duša je kot pametno vodilo odgovarjajočih energetsko fluidnih programov, oziroma je podaljšana roka stvarstva z univerzalnimi možnostmi za vodenje organizmov na zemlji. Vse duše na zemlji so enake po vsebini in izvoru, razlikujejo se le po različnih programih, katere je stvarstvo definiralo za določeno vrsto, za posamezne organizme na zemlji. Duša človeka in vzemimo dušo neke živali se med sabo po strukturi ne razlikujeta, njuna razlika je v usmerjenih in aktiviranih programih, ki jih je stvarstvo definiralo za potrebe kreacije človeka in za potrebe živali. Nekatera učenja so točna, ko opisujejo razlike med dušami s primerjavo nerazvite duše živali in razvite duše človeka. V obeh primerih deluje isti božanski princip za vse duše, razlika je v tem da so pri enih dušah programi aktivirani za človeka pri drugih pa za živali. To lahko primerjamo s človekom kot sistemskim operatorjem, ki je pilot v letalu, kjer opravlja komande upravljanja in ko pristane na letališče lahko sede v avtomobil, postane njegova duša in se odpelje domov. Razlika je v tem, da je isti človek, ena in ista duša, enkrat bila duša v letalu in drugič duša v avtomobilu, enkrat je opravljala komande potrebne za vodenje letala, drugič pa za vodenje avtomobila. Vse komande je projektant letala ali avtomobila definiral tako, da stroj pravilno deluje, kot je tudi stvarnik definiral komande za dušo človeka in dušo živali, da v svojih telesih zdravo funkcionirata.

Kako se duša povezuje z organizmom?

Vse funkcije v organizmu kot delovanje človeka v naravi kontrolirajo in vodijo možgani. Možgani so centralni organ, ki ga je stvarnik oziroma bog izdelal po svoji podobi in mu dal neomejene možnosti ustvarjanja in kreiranja v našem telesu in naravi okrog nas. V organizmu kontrolirajo delovanje vseh funkcij preko programov, ki se nahajajo v vsaki celici organizma, to je preko genetskih programov DNK-a strukture. Tudi programi genov so univerzalni in ni razlike v sestavi pri genih človeka ali drugih kreacij na zemlji, razlikujejo se samo v programski strukturi. Če povežemo ti dve funkciji, dušo ki upravlja z vsemi energetskimi potenciali in možgane, ki omogočajo delovanje fizičnega dela telesa ugotovimo dvojnost komand. Komande duše so usklajene z naravo, medtem ko so komande možganov povezane z znanjem in izkušnjami posameznika oz. z egom. Duša je glavna in vodi vse funkcije v organizmu, medtem ko imajo možgani po svoji naravi pravico samostojnega delovanja in odločanja na osnovi pridobljenih podatkov skozi življenje tako da v večini primerov prepričajo dušo oz. notranji jaz da se izvajajo njihove komande, komande ega.

Pri dveh komandah verjetno prihaja do neusklajenosti v upravljanju  človeškega telesa..

Da, vendar običajno ne prihaja do večjih napak, človek kot kreacija mora imeti možnost samostojnega funkcioniranja na osnovi znanja in izkušenj, s katerimi je omogočeno napredovanje in razvoj vrste. V primeru skrajne neusklajenosti komand, ko ego nasprotuje naravnim zakonom in logičnim komandam duše, zna biti obremenilno za fizično telo in ustvariti vzrok za različne poškodbe oziroma bolezni. Duša preko možganov pravilno usmerja življenjsko-kozmično energijo do vsake celice, jo prehranjuje in v tem času ne prihaja do težav, neusklajenost nastane v trenutku, ko možgani z lastnim odločanjem podajo nasprotno komando, ego tako blokira pretok življenjske energije. V tem primeru celice ne sprejemajo zadostno količino življenjsko-kozmične energije in počasi slabijo in začnejo obolevati.  Prav tako se lahko zgodi, da je pretok življenjsko-kozmične energije oviran od zunaj, kot se to na primer zgodi pri postavljenem uroku, prekletstvu in črni magiji, ki predstavljajo vzroke za težje bolezni. Pretok energije se zmanjša, telesne celice ne dobijo zadostno količino potrebne energije in začnejo oslabljeno delovati.

To pomeni, da nesporazumevanje duše in ega povzroča težave in vzroke za različne bolezni…

Vsako neskladje v funkcioniranju organizma pomeni prej ali slej začetek in vzrok za bolezen. Človeški organizem ima zelo sposoben sistem zaščite in varovanja organizma pred različnimi vplivi in poškodbami. Ne obstaja bolezen, katera nam je poznana ali danes še neznana, a da je telo ne bi moglo pozdraviti, obstojajo samo stanja, ko obrambni sistem oslabi z različnimi obveznostmi in svoje naloge ne more uspešno opraviti. Nikoli vzrok za neskladje pri nastali bolezni ni samo iz enega izvora, ko ima hudič mlade jih ima na stotine. V primeru enega vzroka za porušeno ravnovesje oz. slabo stanje v organizmu obrambni sistem telesa z energetsko poškodbo hitro obračuna in bolezen se ne pojavi. Različne ovire na različnih delih telesa pa oslabijo obrambni sistem, organizem deluje upočasnjeno in močni vzroki za bolezen uspejo, da poškodujejo posamezne organe ali celo telo in borba za zdravje pristane na strani bolezni.

Kako pomagati telesu, da se znebi neskladji, da ni bolno?

Medicina uspešno zdravi bolezni, posledice na organizmu in se na žalost ne ukvarja z vzrokom oz. vzroki za nastala slaba telesna stanja in s poškodbami nastalimi v energetskem telesu. Brez predhodnega zdravljenja vzroka v razvoju bolezni lahko zagotovo rečem, da so takšna zdravljenja delna in nikakor ne celostna. Z delnim zdravljenjem se obračunava z boleznijo na določenem delu telesa ali na celotnem organizmu, vendar pa se dosti ne upošteva obrambni sistem organizma in njegove neomejene sposobnosti. Z zdravljenjem z življenjsko-kozmično energijo se deluje na celoten organizem, telo usposobimo, da postane maksimalno zdravo in šele na koncu obrambni sistem telesa z našo terapevtsko pomočjo obračuna z boleznijo. To poteka tako, da najprej ozdravimo oz. odstranimo vzroke za nastalo bolezen in omogočimo normalni prehod življenjsko-kozmične energije do vseh telesnih organov, kot drugo, omogočimo vsem energetsko obremenjenim organom, ki niso oboleli, da sprejmejo kanalizirano energijo in začnejo polno funkcionirati in kot tretje, razbremenjenemu obrambnemu sistemu telesa, ki je sedaj tudi maksimalno pripravljen, pomagamo, da obračuna z boleznijo. Kot je razvidno, pri zdravljenju z življenjsko-kozmično energijo zdravimo celotno telo in je to obenem zelo uspešen sistem za vzdrževanje zdravja, s katerim ob vsakodnevni nekaj minutni kontroli ne dovolimo, da organizem oboli.

Predavate, učite za terapevte, pišete knjige in zdravite, vaše delo je uspešno, kar potrjujejo mnogi ozdravljeni in ozaveščeni z ohranitvijo srečnega življenja, kako izvajate svojo zdravilno metodo?

Pri tej energetski terapiji oz. zdravljenju je obravnavanje bolezni na koncu terapevtskega procesa in ne na začetku kot je običajno pri drugih metodah zdravljenja. Pri prijemih z življenjsko-kozmično energijo kot sem omenil najprej omogočimo pretok energije, kot drugo odpravimo vse blokade v organih in sistemih telesa in na koncu pomagamo telesu, da obračuna z boleznijo. Pomoč telesu, da obračuna z boleznijo opravimo s  postopki energetske transformacije, s transformacijskimi pravili, katere sem podal v prvi in drugi knjigi zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo. Prva in druga knjiga sta hkrati priročnika za kandidate za terapevte, medtem ko tretja knjiga opisuje karakteristične primere iz prakse. Iz opisanega nauka je razvidno, da gre za pristop k zdravljenju celotnega organizma, zdravljenje je uskladitev delovanja organizma po načelih narave in je tudi logično, da bo obračun z boleznijo uspešen. Princip zdravljenja je božanski, kateri ne pušča stranskih učinkov, z metodo zdravljenja z življenjsko-kozmično energijo ne moremo poškodovati pacienta, pacientu je lahko bolje ali se v primeru pacientovega upora do zdravljenja nič ne zgodi.

Četrta knjiga bo pomagala vsakemu, ki je zainteresiran, da spozna to metodo in pristope k zdravljenju, ki so usklajeni s postopki duhovne rasti, energetsko zdravljenje, mentalno kirurgijo in pravila ter obveznosti na najvišjem nivoju življenja, na nivoju duš.

Uporabljate pri svojem delu kakšne pripomočke?

Energetska terapija z življenjsko-kozmično energijo ne potrebuje nobenih fizičnih ali kemijskih sredstev, ta energija, ki nam daje in omogoča življenje se nahaja vse okrog nas in jo je treba le znati primerno uporabiti. Energija ni omejena v prostoru, prav tako ne podlega časovni komponenti, zato je vseeno, kje se pacient v času zdravljenja nahaja. Praksa potrjuje, da ni razlike v zdravljenju oz. rezultatih ozdravljenja, če je pacient prisoten pri zdravljenju ali se nahaja na nekem drugem kontinentu. Nekoliko lažje izvajamo terapije na prisotnem pacientu, ker lahko uporabimo tudi druge uspešne metode zdravljenja, kot je na primer zdravljenje z rokami. Danes pri zdravljenju na daljavo lahko uporabimo internetni sistem video komuniciranja pa se dodatne ovire fizične oddaljenosti dajo ublažiti, da se pomaga tudi s primernimi nasveti pacientu.

Statistični podatki nam potrjujejo, da so dovolj dve do tri terapije in telefonska kontrola, da se pomaga oz. ozdravi okrog osemdeset procentov obolelih, ki iščejo pomoč zaradi raznih psihičnih in fizičnih težav. Pri bolnikih s težjimi ali za medicino neozdravljivimi boleznimi zdravljenje vzame več časa, ker je potrebno nevtralizirati vse glavne in stranske vzroke ki so povzročitelji bolezni, pomagati izčrpanemu telesu da okreva in uspešno sanira poškodbe fizičnega telesa.

Kakšna je razlika med vašo metodo zdravljenja in metodami zdravljenja drugih terapevtov, ki pravijo, da delajo s kozmično energijo?

Danes redko srečamo kakšno alternativno ali energetsko zdravljenje, a da to ni parcialni pristop k zdravljenju posameznih organov ali sistemov v telesu, pri katerem se uporablja samo delček univerzalne energije. Vzemimo na primer zdravljenje z barvami, kristali, zvokom in da ne naštevam, kjer so uporabljeni le delčki univerzalne energije, katere sicer potrebujejo določeni organi telesa, toda takšna zdravljenja znajo puščati resne posledice na drugih organih, ki so oslabeli in teh energij ne potrebujejo. Posebno moramo paziti pri zdravljenju z metodami, ki temeljijo na bioenergiji, kajti ta energija je sekundarna, ustvarjajo jo vsi bio sistemi iz življenjsko-kozmične energije pa je logično, da je bioenergija odvisna od zdravstvenega stanja terapevta in da se v njegovi energiji nahajajo zapisi njegovih bolezni. Tudi z manevriranjem pacientove energije terapevt sprejme ali se okuži z njegovo boleznijo, pa ni nič posebnega, da lahko razumemo zakaj večina bioenergetikov ne doživi visoke starosti. Posebej je terapevt v nevarnosti, če se poistoveti s pacientovim energetskim sistemom. Iz vsega tega lahko zaključimo, da je za uporabo pri zdravljenju najbolj primerna življenjsko-kozmična energija, ta božanska energija, ki ne pušča posledic posegov zdravljenja, naša gonilna energija, ki nam omogoča življenje na zemlji.

Zdravite tudi izven meja Slovenije, knjige so izšle v več jezikih, kako je možno priti v stik z vami?

Postopek zdravljenja lahko preberete in uporabite iz mojih knjig, napisanih in tiskanih v slovenskem in črnogorskem jeziku, prevedene so tudi na angleškem jeziku, informacije o zdravljenju in informacije o mojem delu in tečajih lahko dobite po telefonu 041/284-879 (Irena Golouh).