TERAPEVTSKO IN PEDAGOŠKO DELO

Po zaključevanju svojega poslanstva pomoči ljudem preko terapij, čiščenja prostorov in izobraževanja zainteresiranih udeležencev na tečajih, avtor Življenjsko-kozmične energije Božidar Djurica:

Hvala vsem za zaupanje in srečno na Vaši lastni poti ob uporabi osvojenega znanja o ŽKE.

 

Vsakdo, ki je imel možnost spoznati nauk o ŽKE preko tečajev, terapij, predavanj, knjig, naj po vsem pridobljenem znanju, izkušnjah, z vzpostavitvijo kontakta s svojo Notranjostjo, išče oz. najde odgovore, usmeritve in rešitve v samemu Sebi; v skladu z obstoječimi okoliščinami, ki jih nudita čas in družba. Srečno.

“Tisti, ki spoznajo svojo pravo naravo,

so nemudoma posvečeni 

v vse mistične nauke.”

Zenovski grafit