Bil je naš dragi Boško, plemeniti človek za katerega meje humanosti niso obstajale, duhovni zdravitelj, ki je pomikal tuzemeljske meje dosegajoč višine neskončnosti. S svojim širokim srcem, mladostno vedrino svojega duha in toplim prodornim pogledom polnim življenjske radosti je prinašal mir, blagost in radost v naša življenja. Bil je nesebični prijatelj, življenjski učitelj, utemeljitelj nauka o sistematskem celovitem sistemu energijskega zdravljenja, ki ga je poimenoval življenjsko-kozmični energiji, terapevt, ki je zaslužen za neprecenljive ozdravitve. Za nas, ki smo bili priče rezultatov njegovega dela z uporabo življenjsko-kozmične energije, je bil čudežen. Medtem, ko se On s tem ni strinjal, skromno zatrjujoč, da vsakdo ob pravi požrtvovalnosti lahko obvlada podana pravila, celo iznajde nova. Bil je in ostaja Božji dar.

Ni težil k slavi in da se zadovolji z ezoterično ali psihološko popularistiko, katere je sicer budno spremljal, temveč z iskanjem resnice, naravnih in duhovnih zakonitosti, čemur se je kot samouk posvečal preko pet desetletji, da bi našel univerzalni nauk, odkril energijo, ki je naša primarna hrana, prepoznal njene lastnosti, da bi izpeljal vseuporabna pravila. Bil je nesprejet od večine v svojem okolju in v turbulentnih časih, kar ni presenetljivo, kajti posameznik z visoko razvito zavestjo, katera mu je tudi omogočala kontrolirano delo na nivoju duš, bi bil težko sprejemljiv v sredini, ujeti v družbene norme zahodne civilizacije.

Spoštoval je tuje dosežke in uspeh drugega, vendar je ob opredeljenosti za dobro ostal svoboden in neodvisen pri svojem avtentičnem delu. Kot je zagovarjal, da vsako sistematično in dobronamerno delo prinaša kvaliteten rezultat. Prehajal je s prefinjenim sočutjem do bližnjega navkljub lastnim preizkušnjam, polnim bolečin in trpljenja, ki duhovno razvitega pretresa do najglobljih korenin, a navkljub vsem okoliščinam je ostajal vzravnan v svojem ponosnem in stabilnem hodu. Prizadeval si je za napredek individualiziranega posameznika, ki je svoboden ter usklajen z družbo in stvarstvom. Izpostavil se je še dodatnim rizikom, požrtvovano je pomagal in dajal oporo vsakomur, ki se je nanj obrnil zavedno ali nezavedno in to na način vse prej kot pričakovani, tudi tistim, ki ga niso sprejemali ali se mu posmehovali. Boril se je proti zlu, ki postavlja tolike prepreke normalnemu življenju in spreminja usodo, da se je trudil na vsakem koraku, da ga nevtralizira, da reši posameznika, od njegovega lastnega ali tujega. Omogočil je neverjetne telesne in t.i. dušne ozdravitve, v primeru, ko je bil človek v nepovratnem stanju je le-ta odšel v miru in spokoju. Njemu je bilo najpomembneje, da so vsi zdravi in srečni, da bi mogli izpolniti pristna srčna nagnjenja in uspešno prehoditi svojo pot. V tem se odraža njegova veličina. Posvetil je vsako življenje, ki se ga je dotaknil. Ljubezen, iskrenost in poštenje so krasili njegov odnos do vsakega bitja in vsega obstoječega.

Preden, da smo ga spoznali, smo gledali, ali nismo videli, občutili, vendar nismo vedeli. Pomagal nam spoznati sebe na poti do univerzalne resnice. Povedel nas je iz teme, pokazujoč nam svetlobo na koncu tunela. Danes smo zahvaljujoči njemu boljši ljudje, zavestni, da moramo biti ponižni in spoštljivi do zakonov narave in duha. Bil je modri učitelj. Radovali smo se vsakega srečanja z njim, ki je bilo zaradi prepotrebnega usmerjanja pozornosti ob vsakdanjih dualnih vozliščih, prežeto s precejšnjo mero strahospoštovanja do njega, ki je vedno ostal blagotvoren. Ni se posluževal suhoparnih nasvetov, temveč nakazal zlate usmeritve in to ob naključnem ali pričakovanem snidenju skozi pogovor s sočlovekom. Po krepkem stisku dlani ali varnem objemu s simpatičnem črnogorskim naglasom, preko provokativne šale ob uporabi branja misli in hitre terapije z mentalnimi prebliski je iskalcu rešitve omogočil, da spregleda realnost in sam z zdravim objektivnim pogledom in povrnjeno čisto energijo obvlada problem oz. reši zdravstvene težave.

Nesebično je podelil svoja odkritja o življenjski energiji biosistemov, katere karakteristike je definiral na svojem visokem zaključnem nivoju reinkarnacije. Razkril je povezave med že dokazanimi materialnimi elementi in empiričnim pristopom energijskih prijemov, opozoril in obelodanil na pravi pomen sicer često omenjenih vendar netočno tolmačenih ezoteričnih terminov, kot so čakre, bioenergija, magija, duša…Pri postavljanju enostavnega sistema zdravljenja opisanega v učbenikih, predstavljenega na predavanjih, pri predajanju znanja za vzgojo terapevtov in koriščenega v terapijah mu je bilo najpomembneje, da učenec in t.i. pacient ostane varen, zaščiten pred nezavedajočimi energijskimi zlorabami, s strani terapevta in obratno, da mu je lahko samo bolje, če sprejema in sodeluje. Nauk o življenjsko-kozmični energiji je razvijal kot vseživljenjski hobi. Deloval je sistematično, kot zahteva vesoljni zakon, in eksperimentalno po principu znanosti, da bi prišel do vsedelujočih zakonov, se z njimi uskladil, pričel kreirati in celostno zdraviti. Bil je genij. Vsakemu delu, poslu, hobiju je pristopal spoštljivo, pazljivo, vrhunsko, didaktično, učeč se ob vsaki situaciji in hkrati odprt za nove izzive in odkritja. Deloval je na področjih tehničnih, naravoslovnih znanosti, bil srednješolski pedagog, se bavil s kraljevskim radioamaterizmom in komuniciral s celim svetom; ob proučevanju okultizma in religij ga je navduševal stik z morjem, jadral je na lesenih in športnih jadrnicah, sodil surfarjem; se družil s kolekcionarstvom, risal gradbene načrte, odlično poznal zgodovino in geografijo, šport, politiko, medicino in psihologijo.

Njegova dela, ustvarjena v sodelovanju s principi naravi in obstoječimi aksiomi, nastajajoča pod vodstvom visoke intuicije, so enostavna in večna. Pet že izdanih knjig, v katerih je pustil svoje dosežke so odprla vrata v skrivna spoznanja nove dobe 21. stoletja in postavila temelje nadaljnjim odkritjem na področju energijskega zdravljenja.

Po končani klasični gimnaziji v Kotorju je študiral in delal v Sloveniji in poletja preživljal v Črni gori. Po upokojitvi se je iz Ptuja preselil v njemu drago Ljubljano, kjer se je posvetil terapevtskemu delu in napisal knjige. Kot bi vedno vedel, kaj je prav in kaj ne, je sledil reku, da če hočeš spoznati svet, je potrebno sedeti na enem mestu. Nam, njegovim učencem je njegov prehod iz fizičnega sveta bil nenaden in nesprejemljiv, čeprav je svoj odhod omenjal in nas tudi usmerjal, da se čimprej dano nam naučimo, dokler smo še skupaj. Aktivno je pomagal do zadnjega dne. Vedel je, da je njegova duša izpolnila svojo misijo na zemlji. Še mnogo bi bil pripravljen dati v sprejemljivejšem okolju za tovrstno učenje resnice. Svoje zemeljsko bivanje je zaokrožil s počitkom v rojstni Dobroti, v mili Boki, kjer se nadaljuje tradicija njegove vzpostavitve tretje stopnje tečajev, ko v objemu sinjega zaliva dojemanje duhovnega nauka postane še ostvarljivejše. Šelest njegovega duha budi zavest in odstira pogled popotniku, ki iskreno išče in ob vključitvi notranje tišine vztrajno sledi klicu vseprisotnosti.

Hvala Ti za vse. Oprosti za tisto, kar ni veljalo. Naj ti je prosta pot.

Tvoji hvaležni pacienti, iskalci, učenci in vsi, ki si jim kakorkoli pomagal in jim bil navdih brezpogojne ljubezni.

”Učitelj pride, ko je učenec pripravljen”