web analytics

Energijsko zdravljenje

obokZelo  velika  je  odgovornost  vsakega  posameznika,  ki  se  opredeli,  da  se  bo   učil  duhovnih  kvalitet,  da  bo  zdravil  ali  da  bo  vodil  skupine  ljudi  na  poti   duhovnega  razvoja.  Tu  ni  in  ne  sme  biti  improvizacije,  ker  vsaka  napaka   pri  vodenju  ali  zdravljenju  pušča  stranske  učinke,  katerim  sledi  zločin  na   nivoju  duš.  Neodgovorni  voditelji  različnih  delavnic  zaradi  nesposobnosti,   nestrokovnosti   in   pod   vodstvom   svojega   ega   tako   grešijo,   da   se   njihov   greh  ne  da  ozdraviti,  postanejo  lahko  zgolj  izvajalci  škodljivih  energij  in   vodje  črno-­magijskih  skupin.  Posamezniki  pod  njihovim  vplivom  oziroma   komando   obolijo,   izgubijo   moč   lastnega   odločanja   in   upravljanja   s   svojo   osebnostjo,  dirigirani  so  od  voditeljev,  katerim  običajno  slepo  sledijo.  

Voditeljem  takih  šol  lahko  pomagamo  tako,  da  jim  nevtraliziramo  zlobne   lastnosti,  medtem  ko  posameznike  iz  teh  šol  lahko  ozdravimo,  ozavestimo   in  usmerimo  na  pravo  pot  duhovnega  razvoja.

Vsak  zdravitelj,  voditelj  različnih  delavnic  ali  šol  za  duhovni  razvoj  mora,   zaradi  varstva  in  zaščite  posameznika  pred  svojimi  metodami  in  prijemi,   izpolniti  štiri  pogoje  za  svoje  delo,  in  sicer: 

1. organizirati predavanja, 2. voditi tečaje, 3. napisati knjige, in 4. v praksi dokazati, da je metoda, katero uporablja, uspešna.

(Iz 12.pogl. 5. knjige)

Comments are closed.