Tečaj 1. stopnje v Ljubljani

Oblikovanje teh opozoril opravi duša v sodelovanju z možgani in egom, ki ima pravico odločanja po kozmičnem kriteriju dualnosti, po katerem lahko telo samostojno funkcionira v skladu z naravnimi zakoni. Neoviran potek sprejemanja energije v celicah in organih omogoča, oziroma pomeni, da organizem pravilno in nemoteno funkcionira: telo je zdravo in ni bolezni. Ovirano sprejemanje […]