Tečaj 1. stopnje v Ljubljani

Oblikovanje teh opozoril opravi duša v sodelovanju z možgani in egom, ki ima pravico odločanja po kozmičnem kriteriju dualnosti, po katerem lahko telo samostojno funkcionira