Get Adobe Flash player

BOŠKO DJURICA S50V (YU6CM, YU3CM, S51CM, 4O8A) SK

Vsi radioamaterji iz generacij šestdesetih let prejšnjega stoletja in kasneje so poznali Boška, ki je bil na obsegih vsem znan kot »čarli mike«.

Iz rodne Črne gore je prišel na študij elektrotehnike v Ljubljano. Že kot srednješolec je dobil pozivni znak YU6CM in kasneje v Ljubljani YU3CM. Kot študent je našel svoj krog radioamaterskih kolegov v tedanjem študentskem radioklubu YU3CNO v Ljubljani. Bil je zelo aktiven in pomagal je pri urejanju kluba in njegovi aktivnosti.

Po študiju se je poročil in se preselil na Ptuj, kjer se je vključil v lokalni radioklub YU3DJK ter tam aktivno deloval kot voditelj tečajev za radioamaterje, kot organizator dela klubskih sekcij in kot dober tovariš za pomoč pri aktiviranju kolegov radioamaterjev. Postavil je svojo radijsko postajo in bil na kratkem valu zelo aktiven, predvsem na 80m obsegu, kjer ga je poznala celotna jugoslovanska radioamaterska srenja saj je bil zanimiv sogovornik in prijatelj ter svetovalec. Že kmalu po ustanovitvi leta 1972 se je včlanil v tedanji YU DX Klub in bil menažer za diplome, kasneje pa dolga leta do konca sekretar kluba. Vodil je redne četrtkove skede na 3700 kHz in na njih informiral vso radioamatersko javnost o DX aktivnostih po svetu. Vedno je bil pri svojem delu temeljit in kar je obljubil je tudi storil. Bil je odličen mentor in mnogi radioamaterji so z njegovo pomočjo spoznali lepote radijskih komunikacij. Pripravil je skripte za radioamaterje začetnike in za vodenje tečajev. Vsi so ga spoštovali in imeli radi, saj je bil odprt do vseh in rad se je družil z ljudmi. Tako tudi ni čudno, da je bil eden od iniciatorjev tekmovanja Pohorje memorial, ki je bilo v sedemdesetih in osemdesetih letih najbolj priljubljeno jugoslovansko KV tekmovanje, predvsem zaradi rednih letnih srečanj – »hamfestov«, kjer so se družili in osebno spoznavali kolegi radioamaterji iz vse države. Na koncu delovne kariere je prišel zopet v Ljubljano, kjer je delal kot laborant na ZRS.

Po odhodu v pokoj je njegova radioamaterska aktivnost prišla v drugi plan saj je bil razpet med rodno Črno goro, kjer je urejal svojo lokacijo na družinskem posestvu in med Ljubljano, kjer se je ukvarjal z novo dejavnostjo, s kozmično energijo. Z uporabo in vplivi kozmične energije na zdravje se je poglobljeno ukvarjal in napisal štiri knjige, ki veljajo kot učbeniki in redka literatura tega področja. Mnogi so tudi na lastni koži spoznali njegovo pomoč saj je seznam ozdravljenih ljudi, katerim je pomagal Boško, zelo dolg.

Seveda tudi na starejša leta ni pozabil na radioamaterstvo in se v Črni gori aktiviral kot 4O8A ter dal mnogim zvezo z novo državo ali novim prefiksom. V Sloveniji se je aktivno vključil v Slovenia contest club in bil redni sponzor ene od plaket v EUHFC tekmovanju. Bil je velik zbiratelj Morsejevih tasterjev vseh vrst in v zadnjem času je pripravljal zgodovinsko zbirko vseh izdelkov, ki so bili kdaj izdelani v okviru ZRS.

Še mnogo je dogodkov in aktivnosti, ki so povezane z Boškom, vendar bodo s časom utonile v pozabo. V pozabo pa ne bo šel Boško kot naš priljubljen kolega, ki je dal pečat zgodovini radioamaterstva na širšem Balkanskem prostoru. Pogrešali ga bomo in nikoli pozabili.

Tine Brajnik, S50A

(ZRS, Letnik XXVI, 3-4/2016)

Comments are closed.